Občan Aleš v akci…

Je to asi přece jenom náhoda, ale na druhou stranu potěší, když se občan ozve a ono se něco děje!! To se stalo po stížnosti občana Prahy 7 p. Aleše Preslera na nevýhodný (pro městskou část) pronájem penzionu Supraphon ve Velké Úpě. Stížnost byla  řešena na jednání Rady MČ P7 (viz usnesení č. 0489/13) dne 18. 6. 2013 (viz také tvpraha7.cz nebo presler.blog). Rada MČ P7 po projednání bere na vědomí jeho dopis ve věci nesouhlasu se záměrem pronájmu budovy č. p. 148 v části obce Velká Úpa (penzion SUPRAPHON) za částku 180 000 Kč za rok. O tomto zvláštním způsobu podnikání radnice Prahy 7 jsme psali již dříve na Klubpraha7.cz.Sama o sobě tato částka není dostatečně vypovídající, pokud si ji nerozebereme podrobněji. Celkem objektivní pohled dá porovnání ceny za ubytování na osobu a den s odvedenou částkou na nájemném. Oficiální kapacita ubytování je 25 osob, nejnižší cena za ubytování se na webu Supraphonu uvádí 250 Kč, obvyklá cena v letním období je od 280 do 360 Kč za osobu a den. Z nájemného 180 000 Kč za rok připadá na osobu a den cca 20 Kč. I když bychom vzali do úvahy podstatně nižší obsazenost, třeba 50 %, pořád nájemné 40 Kč za osobu a noc je ve výrazném nepoměru s cenou dle nabídky penzionu. Kromě toho veškeré investice a náklady přesahující rámec jejich běžné údržby a běžných oprav jdou na účet pronajímatele. Navíc nájemce si výraznou část nájmu může odepsat poskytnutím služeb pronajímateli.

Nyní však již tato nájemní částka neplatí, možná právě i zásluhou stížnosti A. Preslera. Nově byl penzion pronajat za nájemné 240 000 Kč za rok. Je to sice o 60 000 Kč více než dříve nabízená částka, ale je třeba i tuto „výhodnější“ nabídku posuzovat v dalších souvislostech. Podle smlouvy část nájemného ve výši 120 000 Kč bez DPH nájemcem hrazeno měsíčně ve výši 10 000 Kč, za zbylou část nájemného ve výši 120 00bude 0 Kč (60 000 Kč pro rok 2013) bez DPH je nájemce povinen poskytovat pronajímateli ubytovací, hostinské a související služby v průběhu kalendářního roku, a to dle požadavků pronajímatele. V případě, že pronajímatel nevyčerpá v průběhu roku celou částku ve výši 120 000 Kč bez DPH, pak je nájemce povinen zbývající rozdíl zaplatit pronajímateli do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního roku. Rada ovšem také souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce hmotného majetku, který tvoří vybavení a zařízení budovy, k bezplatnému užívání nájemcem po dobu platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi oběma stranami.

Z uvedeného je vidět, že ani po tomto zvýšení nájemného se nejedná o žádný zlatý důl pro radnici Prahy 7, a tudíž tento její „podnikatelský záměr“ nelze hodnotit jinak než jako naprostý propadák.

Další otázkou možná bude, jaké renomé získá pro penzion Supraphon nový nájemce. Podle odezvy návštěvníků penzionu Sněžná Sova, který provozuje stejná „firma“ (viz Názory na Penzion Sněžná Sova ), se snadno může jednat o další hřebíček do rakvičky podnikání radnice Prahy 7. Pokud si tato podnikání na vlastním majetku neohlídá.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář