Lze sídlo radnice pořídit „čistě“?

V příspěvku „Zájem o nové sídlo radnice je zatím spíš vlažný“ byla položena celkem logická otázka, jestli vedení radnice kontaktovalo přímo vlastníka budovy pro potenciální nové sídlo radnice, tj. společnost Economia a.s. Otázka logická i vzhledem k dřívějším zkušenostem s nabídkou budovy Merkurie, kdy se cena od různých nabízejících lišila v řádu stovek milionů korun (Aktualizováno 15.8.). Opodstatněnost této otázky byla navíc potvrzena i nedávným zjištěním České pozice, že nabízená budova Economie společností Carissa a.s. za cenu 345 milionů Kč byla prodána společnosti Alkatria a.s. za cenu 140 milionů Kč.

I když se připustí nějaký zisk pro zprostředkovatele, více než 200 milionový rozdíl je přece jenom příliš. Ani „velkorysé“ snížení nabídkové ceny, ke kterému mělo dojít na květnovém jednání vedení radnice s představiteli společnosti Carissa a.s., tuto propastnou disproporci příliš nezredukovalo. Nově nabízená cena pod 300 milionů Kč (podle České pozice za přibližně 275 milionů Kč) znamená pořád nevysvětlitelný rozdíl 135 milionů Kč. Jde o částku, kterou by vedení radnice sotva mohlo zdůvodnit jako oprávněně vynaloženou, ať už by se jednalo o náklady na pořízení sídla radnice, nebo o „výhodnou“ investici, jak je pořízení tohoto objektu také interpretováno. V těchto souvislostech jistě není překvapující, že na položené dotazy ohledně ceny a vazby společnosti Economia a.s. na společnost Carissa a.s. dostane Česká pozice odpověď: „Je mi líto, ale k Vašim dotazům se nebudeme vyjadřovat.“ Za pozornost stojí i odpovědi na položené dotazy Českou pozicí od vedení radnice Prahy 7 – občan si může jenom lámat hlavu, jestli jde až o takovou neschopnost, nebo je ve hře úplně něco jiné, do čeho nemá šanci nahlédnout.

Pro dokreslení situace si ještě připomeňme, že vedení radnice obdrželo nabídku od společnosti Carissa a.s. dopisem, datovaným 16. 11. 2012. A co na to radnice? Zastupitelstvem si nechává dne 3. 12. 2012 schválit usnesením č. 0134/12 následující kroky pro odkup akcií:

- zajištění právního prověření nabízitele nemovitosti společnosti Carrisa, a.s.

- zajištění znaleckého posudku na ocenění nabízené nemovitosti tj. budovy Dobrovského 1278/25 a pozemku parc.č. 1884 k.ú. Holešovice

- zajištění technického posouzení budovy Dobrovského 1278/25 včetně finančního posouzení stavu budovy s výhledem na dalších 40 let

- zajištění prostorového uspořádání budovy Dobrovského 1278/25 pro provoz Ú MČ P-7 a SAZu P-7, příp. dalších provozů

-zajištění právního prověření nemovitostí, tj. budovy Dobrovského 1278/25 a parcely č. p. 1884 k.ú. Holešovice

- zajištění prověření ekonomické výhodnosti od společnosti BDO

- zajištění návrhu transakční dokumentace

Z neznámých důvodů není mezi těmito body přímý kontakt s vlastníkem nemovitosti, tedy společností Economia a.s. Což ve své odpovědi na otázky České pozice uvedl i mluvčí úřadu: „Za jakou sumu stávající vlastník objekt získal od předchozího majitele, jsme nezjišťovali.“

Po těchto informacích se zdá, že nadějně vypadající budoucí sídlo radnice bude pohřbeno kvůli podivným transakcím, kde lítají desítky milionů Kč, které nejsou podloženy žádnými adekvátními hodnotami.

Aktuální vývoj v získání budovy v Dobrovského 25 obsahuje i následující dva kroky:

1) V usnesení č. 0537/13 ze dne 4.7.2013 Rada MČ schvaluje text smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Právní služby související s nabytím obchodního podílu či akcií obchodní společnosti, v jejímž vlastnictví se nachází nemovitosti Dobrovského 1278/25, Praha 7″, za pevnou jednotnou hodinovou sazbu ve výši 2.700,-Kč/hod. bez DPH.

2) V usnesení č. 0621/13 ze dne 6.8.2013 Rada MČ schvaluje text smlouvy na dvojí finanční ohodnocení administrativní budovy Dobrovského 1278/25, které bude provedeno takto:

a) věcná hodnota stanovující cenu stavby a pozemku včetně opotřebení,

b) cena dle cenového předpisu včetně ceny obvyklé stanovující cenu nemovitosti v daném místě a čase.

Cena obou částí ohodnocení činí 59 290 Kč včetně DPH.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.