Další iluze vzala za své

Před posledními komunálními volbami v roce 2010 jsme bezradní nad kandidátními listinami diskutovali s pár kolegy, jak by se z toho moře neznámých nebo naopak profláknutých osob dalo vytvořit něco jako dobře fungující „občanské“ zastupitelstvo. Brali jsme přitom do úvahy i očekávanou realitu preference jednotlivých stran voliči, i když naše preference směřovaly spíš ke konkrétním osobám bez ohledu na stranickou příslušnost. Jak se lze na stránkách Klubpraha7.cz snadno přesvědčit, netrpěli jsme přitom žádnými předsudky vůči kandidujícím subjektům, včetně KSČM. Po uplynulých měsících vládnutí ODS+ČSSD na radnici Prahy 7, s významnou spoluúčastí KSČM na tomto vládnutí, jsem alespoň u sebe musel tento neutrální postoj, konkrétně vůči KSČM, zásadně přehodnotit.

Ještě v minulém volebním období se zdálo, že KSČM má blíže ke spoluobčanům, než zastupitelé zejména tehdy vládnoucí ODS. Například v roce 2008, kdy došlo ke zrušení volného diskusního fóra na webu Prahy 7, na položené otázky k tomuto kroku Rady odpověděl tehdejší zastupitel za KSČM pan Jan Ernst mimo jiné: „Naše strana má bohaté zkušenosti s cenzurou, a i když to někteří nechtějí slyšet, opravdu jsme se poučili a jsme pro naprostou volnost výměny názorů.“

Dnes je postoj KSČM v různých aspektech zřejmě odlišný. Současná zastupitelka za KSČM a předsedkyně Kontrolního výboru (KV) Zastupitelstva (Moučková Miroslava, PhDr), kterou jsme si před volbami 2010 zařadili k těm potenciálně přijatelným, má zřejmě blíž ke koaličnímu vedení radnice, než k občanům Prahy 7. Výrazně to dala najevo v období sporů o referendum za nepředražené sídlo radnice. V deníku Halonoviny  k referendu mimo jiné napsala:

„Na dubnovém zasedání zastupitelstva pouze vystoupil zástupce přípravného výboru Jan Čižinský (KDU-ČSL, není zastupitel) s několika ústními výhradami. Přítomný M. Kopecký po diskusi trval na svém stanovisku. A upozornil na věc, která mnou otřásla. Podle jeho názoru, kdyby referendum s takto položenými otázkami proběhlo, kterýkoli občan ho může u soudu napadnout. »Nepodceňoval bych přesné vymezení otázek«, poznamenal. Představa, že pozveme občany k referendu, o němž předem víme, že by mohlo být soudem zrušeno, mi připadá jako velký hazard s důvěrou občanů. Už tak je v současné době jejich mínění o politicích značně otřesené. Považovala bych takový postup za skutečně »strašnou blamáž«, jak z mého vystoupení citoval deník Právo. Proto jsem vypsání místního referenda s otázkami, které podle právních rozborů, ale i podle mého názoru nesplňují zákonné podmínky, nepodpořila.“ 

 

Jako paradox pak působí, kdy tatáž předsedkyně KV Zastupitelstva je zvolena do výboru pro výběr radnice, který se má mimo jiné vypořádat právě s otázkami referenda tak, aby byly splnitelné. Ostatně v této pozici se nachází většina jeho členů, kteří otázky referenda opakovaně odmítali . O jejich mimořádném nadšení pro práci tohoto výboru lze oprávněně pochybovat.

Na jednání Zastupitelstva 10.6.2013 držela jako obvykle předsedkyně KV společnou linii s koalicí. Konkrétně např. při hlasování o návrhu na nulovou toleranci hazardu, čili pro úplné vytěsnění heren z Prahy 7, se hlasování spolu s koalicí nezúčastnila vůbec. Přesto, že údajně je proti hazardu. Nebylo by ale prý fér vůči jiným městským částem vytěsnit hráče z Prahy 7 a je prý potřebné řešit problém na území celého města. Což je sice pravda, ale na druhé straně to svědčí o neochotě podílet se osobní odpovědností na řešení problémů vlastní městské části.

Uvedené příklady postojů předsedkyně KV Zastupitelstva pak pouze dokreslují její vztah k občanům, který dala nepokrytě najevo při dotazu, proč KV Zastupitelstva jako jediný nezveřejňuje na webu Prahy 7 zápisy ze svých jednání. Strohou odpověď, že jednání KV jsou neveřejná, bez jediného slova vysvětlení, lze sotva považovat za zdvořilou, ale spíš za neodůvodněně arogantní. Všechny výbory zastupitelstva mají totiž ve svých jednacích řádech ohledně veřejnosti jednání identické body:

1) Jednání Výboru … jsou zpravidla neveřejná. Veřejná jednání Výboru … se konají, vyžaduje-li to vážný zájem na projednávané věci.

2) Veřejná jednání Výboru … vyhlásí po projednání ve Výboru … jeho předseda.

Takto specifikovaná neveřejnost jednání výborů je na překážku zveřejnění zápisů z jejich jednání pouze u Výboru kontrolního pod předsednictvím zastupitelky za KSČM.

Nehledě na vlastní jednací řád KV Zastupitelstva jsou tady příklady jak z magistrátu, tak i z jiných městských částí, kde předsedové kontrolních výborů nemají se zveřejňováním zápisů z jejich jednání problém. Viz např. Magistrát, Prahu 6, nebo Prahu 2. U Prahy 3 lze dokonce vidět, jak se řeší problém nezveřejňování citlivých údajů.

S lítostí tak musím nyní konstatovat, že v osobě předsedkyně KV Zastupitelstva jsem se velmi zmýlil. Těžko se asi budu moci v budoucnu dívat na reprezentanty KSČM bez těchto negativních poznatků. Nepochybuji ovšem, že své příznivce si najdou i bez mých sympatií.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář