Jak se vládne na radnici Prahy 7

Mnoho občanů Prahy 7 možná nemá ani tušení, o jak početné týmy poradců se ve svém rozhodování může opírat jak rada, tak zastupitelstvo MČ Praha 7. Jedná se o 4 výbory Zastupitelstva a 12 komisí Rady, s celkovým počtem členů 124. Informace o účasti členů výborů Zastupitelstva a komisí Rady Městské části Praha 7 v letech 2011 a 2012 byla předložena na jednání zastupitelstva dne 29. 4. Doprovodné grafy k této informaci, uvedené v příloze usnesení č. 0054/13, představují zdroj zajímavých poznatků. Na některé z těchto poznatků se podíváme podrobněji dále.

Získat informace o činnosti výborů a komisí prostřednictvím zápisů z jejich jednání na webových stránkách Prahy 7 není bohužel tak jednoduché. Neexistuje totiž podobné systémové řešení, jaké mají na jiných radnicích, např. v Praze 6, kde lze pod příslušnou záložkou zjistit podle zápisů všechny informace o těchto orgánech, o jejich programu i činnosti.

Ne že by tyto zápisy na webu Prahy 7 neexistovaly, ale umisťují se jako přílohy pouze u příslušných usnesení Rady nebo Zastupitelstva (tedy zřejmě ne všechny zápisy jsou takto dostupné). Je to sice těžkopádné, ale některé z těchto zápisů lze v principu  dohledat. Ovšem za předpokladu, že funkce vyhledávání na webu Prahy 7 je funkční. Což právě pro usnesení Rady a Zastupitelstva pro rok 2013 momentálně neplatí.

Ani při funkčním vyhledávání se však některé zápisy dohledat nepodařilo, a to z jednání Komise pro oblast zahraničních vztahů a z jednání Kontrolního výboru. U komise jako pravděpodobné související usnesení byla nalezena usnesení Rady schvalující zahraniční cesty představitelů ÚMČ Praha 7 a členů Studentského zastupitelstva. Jako naschvál právě u těchto usnesení jsou přílohy označeny jako neveřejné (proč asi?). Tato komise však nepatří zřejmě k těm klíčovým poradním organům, tudíž nedostupné zápisy tak moc nechybí.

Kontrolní výbor Zastupitelstva však ke klíčovým orgánům patří, takže absence zápisů z jeho jednání je poměrně závažným prohřeškem vůči deklarované politice otevřené radnice. Je zajímavé, že předsedkyní tohoto výboru je jediná zastupitelka za KSČM. Je to jenom náhoda?

Příloha usnesení Zastupitelstva č. 0064/13 je nelichotivou vizitkou i pro opoziční zastupitele. Následující 3 obrázky ukazují účast členů jednotlivých stran na jednáních výborů.

Výbor finanční

Výbor pro výchovu a vzdělání

Kontrolní výbor

Celková účast v komisích a výborech

Z grafů pro jednotlivé komise a výbory plynou různé zajímavé relace. Například následující tabulka ukazuje zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu a pak souhrnně v komisích a výborech.

Zajímavé je podle grafů v příloze k usnesení Zastupitelstva č. 0054/13 také zastoupení jednotlivých stran v některých komisích nebo výborech. Například SZ+SNK-ED nemá vůbec zastoupení v Komisi životního prostředí ani v Kontrolním výboru zastupitelstva, TOP09 v Komisi sportovní nebo v Komisi sociálně-zdravotní. Na druhé straně zcela ovládaná ČSSD a ODS je Komise bytová, Komise pro hospodaření s nebytovými prostory a Komise sportovní.

I když jsou komise pouze poradními orgány rady, je zarážející, že opozice nemá zastoupení u komisí věnujících se hospodaření s majetkem městské části (čímž ztrácí kontakt např. s procesem převodu volných bytů k soukromým vlastníkům) nebo u Komise sportovní, která se vyjadřuje k poměrně vydatnému proudu dotací do různých forem sportovních činností v Praze 7. O moc lépe na tom nejsou ani další komise, případně i výbory, kde se zastoupení členů za SZ+SNK-ED nebo TOP09 vyskytuje nanejvýš v počtu jednoho člena. Podceňování práce v komisích se pak nezřídka projevuje i malou účastí na jednáních v porovnání se členy ODS nebo ČSSD.

Možná se tato chabá aktivita v komisích a výborech výrazně promítá i do úspěšnosti působení opozičních zastupitelů. Kde jinde než v těchto orgánech by měli získávat zkušenosti a případně aktivně ovlivňovat činnosti, kterými se tyto komise nebo výbory zabývají. Je ovšem otázkou, jestli je tento stav způsoben neochotou vládnoucí ODS+ČSSD připustit větší zastoupení opozičních stran, nebo prostě opoziční strany nemají dostatek svých zástupců, které by do těchto orgánů delegovaly. V každém případě je tento stav pro voliče negativním signálem, protože je silným příznakem slabého zázemí opozičních stran. Na rozdíl například od ODS.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář