Trápení Výboru pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7

Referendum proti předražené radnici proběhlo ve dnech 11. a 12. 1., na zasedání zastupitelstva dne 18. 2. byli zvoleni členové Výboru. Poté se Výbor sešel už dvakrát, přičemž jako klíčový „problém“ se řešil jeho jednací řád. Zřejmou překážkou pro úspěšné řešení tohoto „problému“ byla snaha opozice o zpřístupnění jednání Výboru občanům Prahy 7. Vlastní zkušenost z jeho prvního jednání dne 4. 3. jsem popsal na Klubpraha7.cz, pohled zevnitř jak prvního, tak druhého jednání Výboru (25. 3.) představil O. Mirovský na blogu idnes.cz.

K tomu lze ještě pro úplnost doplnit opět vlastní zkušenost z druhého jednání, kdy 3 přítomní občané Prahy 7 byli ze zasedací místnosti vykázáni s odůvodněním, že se Výbor na přístupu občanů zatím nedohodl. Trvalo asi hodinu, než jsme byli na zasedání přizváni s tím, že se Výbor na veřejnosti jednání dohodl. Toto přizvání bylo ovšem tak trochu komické, protože v okamžiku našeho vstupu do zasedací místnosti tam zůstali pouze členové opozice a skoro to vypadalo, že ani oni si nevšimli, že jednání Výboru pro tento den skončilo.

Podívejme se ale, jak onen klíčový „problém“ členové Výboru vyřešili. Do jednacího řádu byly zařazeny následující dva body:

- Jednání Výboru se mohou zúčastnit i další osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání Výboru, nejsou-li k tomuto vyzvány předsedajícím. Jednání Výboru nebo jeho část může Výbor v odůvodněných případech prohlásit za neveřejné. Neveřejného jednání se mohou zúčastnit i přizvaní hosté.

- Z jednání Výboru nebude pořizován audiovizuální záznam.

Aby bylo jasno, první bod nepředstavuje žádnou neobvyklou vstřícnost vůči občanům, analogické znění je v jednacím řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy (jednotný jednací řád pro 12 výborů ZHMP), kde jsou následující dva body:

- Jednání výboru se mohou zúčastnit i další osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomuto vyzvány předsedajícím.

- Jednání výboru nebo jeho část může výbor prohlásit za neveřejné.

Není zde ale nic o nepořizování audiovizuálního záznamu. Tato specialita navrhovaného jednacího řádu Výboru může být zajímavá z hlediska interpretace a jistě by se našli minimálně 3 právníci, kteří by dokázali dát tomuto bodu tři různé výklady. Konečná forma jednacího řádu však bude známa až po jeho schválení Zastupitelstvem Prahy 7.

Příští jednání Výboru je plánováno na 15. 4. Aby byl přístup občanů umožněn, měl by být zřejmě jednací řád schválen Zastupitelstvem. Možnost zde je a neměl by být žádný problém v tom rozšířit mimořádné jednání Zastupitelstva o jeden bod – schválení jednacího řádu (9. 4.). V opačném případě může mít koalice na jednání Výboru 15. 4. opět námitku proti přítomnosti občanů z důvodu neschváleného jednacího řádu.

Motivace koalice pro odmítání veřejnosti na jednání Výboru může být různá, můžeme se nanejvýš domýšlet. Každopádně to ale působí legračně i proto, že těch občanů, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas kontrole působení svých zastupitelů snad ani nebude víc než prstů na jedné ruce. Ale možná se koalici podaří i tento počet ještě snížit, pokud přesunou jednání Výboru do denních hodin, kdy jsou pracující vázáni pracovní dobou. První krůček už byl možná učiněn hned na příští jednání (15. 4.), které je naplánováno na 16. hodinu.

Ivan Tinka

.

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Trápení Výboru pro výběr sídla Úřadu MČ Praha 7

  1. Pingback: Zájem o nové sídlo radnice zatím spíš vlažný | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář