Školka jako štafetový kolík, nebo na odstřel?

Tak se nám záležitost přístupu k MŠ U Průhonu zase o píď posunula – nikam. Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla předložena informace o aktuálním stavu, kde se píše, že „…ode dne 12. 8. 2010, kdy bylo zasláno k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 odůvodnění odvolání proti rozsudku tohoto soudu ze dne 1.6.2010, č.j. 10 C 462/2008-87, kterým byla zamítnuta žaloba na strpění práva průchodu do MŠ Letohradská, došlo pouze k postoupení předmětného soudního spisu Městskému soudu v Praze jako soudu odvolacímu. Ve věci urgence Obvodního soudu pro Prahu 7 o zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč za podané odvolání sděluji, že u označeného soudu došlo k administrativní chybě, platba byla připsána na účet soudu dne 18.8.2010 a účtárna soudu provede storno duplicitní výzvy k úhradě.“   Na stránkách Klubu Praha 7 byla záležitost uvězněné školky popsána poprvé v roce 2008 , podruhé v květnu 2009 . A co se od té doby událo? Celkem nic, veškeré aktivity by se daly shrnout do stručného schématu: podání žaloby-čekání na ústní řízení-čekání na odvolání-podání odvolání, čekání, čekání…

Poškození omítek v suterénu školky

Ale přece jenom se mezitím něco přihodilo, něco poměrně nepříjemného: v prosinci 2009 došlo ve školce k havárii vodovodního a otopného řadu. Po odčerpání vody z objektu byl zajištěn nezávislý znalecký posudek na zjištění příčiny havárie otopného systému. Znalecký posudek potvrdil, že k havárii nedošlo zanedbáním povinností pracovníků příspěvkové organizace, ale významný vliv na tuto havárii má současná nedostupnost tohoto objektu. Podrobněji viz informace pro zasedání zastupitelstva v únoru 2010.

V roce 2010 následuje výše popsaná „procedura čekání“, při které je zajímavé zejména to, na základě čeho vlastně soud rozhoduje. Normální smrtelník by očekával, že do toho bude zatažen např. odbor výstavby, který by měl dodat soudu kvalifikované podklady k věcnému stavu v době vybudování školky apod. Místo toho se lze v rozsudku dočíst různá překvapivá sdělení, která vyvolávají pochybnosti o právní způsobilosti zastupující advokátky. Po přečtení rozsudku z června 2010 jsem se na předvolebním chatu na jedno takovou podivnou věc dotázal paní radní Justové:

Dobrý den, paní radní,
když si ve zdůvodnění zamítavého rozhodnutí soudu ohledně přístupu do MŠ U Průhonu přečtu, že „Domáhat se omezení vlastnického práva může pouze vlastník stavby, proto má soud za to, že žalobce B) (MŠ Letohradská) není ve sporu aktivně legitimován, neboť není ve sporu vlastníkem stavby, ani pozemku.“, tak mě napadá, jestli se vůbec MČ vyplatí najímat si na toto advokáty. Taková zdůvodnění mi připadají, jako kdyby žalobu připravoval neznalý amatér. Dá se odhadnout, kolik už tyto hrátky MČ stály? Děkuji za odpověď. Ta byla následující:

Vážený pane Tinko,
domnívám se, že udržet školku U Průhonu a obnovit její provoz by mělo být prvořadým úkolem jakéhokoli vedení naší městské části. Jsem přesvědčena, že nadále stojí za to využívat veškerých právních prostředků, abychom se přístupu do školky domohli. Za právní služby byla do této chvíle vyplacena záloha 7.000 Kč.
S přáním pěkného dne
Marcela Justová

Otázka bohužel zodpovězena nebyla, ani ve vztahu ke schopnostem advokátky, která by asi měla vědět, kdo je oprávněn „domáhat se omezení vlastnického práva“, ani v otázce dosavadních nákladů s „nepřístupem“ ke školce spojených (z dohledatelných údajů v usneseních rady by se mělo jednat o desetitisíce korun). Ať už ale ty dosavadní náklady byly tisíce nebo desetitisíce, důležité teď bude, jestli se k nějakému dořešení dospěje. Je tady nové volební období a máme například i nově vzniklý Výbor pro výchovu a vzdělání Zastupitelstva MČ Praha 7. Do jeho kompetence by tato záležitost mohla spadat a tento výbor by třeba při svém silném obsazení mohl na nějaké řešení připadnout. Nepředpokládám ale, že by případná výměna advokátky, jako tomu bylo před 4 roky, mohla toto řešení zaručit. Spíš bych vsadil na soudkyni, která třeba má dítě věkem pro MŠ a nemůže místo ve školce najít…Jinak už se mi zdá, že tato školka bude sloužit jenom jako štafetový kolík pro každé následující vedení radnice, až posléze dojde k jejímu odstřelu…

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře u Školka jako štafetový kolík, nebo na odstřel?

 1. Stejskal napsal:

  Myslím, že právní vědomí zejména ve vztahu k obecným věcem se na radnici limitně blížilo nule už tehdy, kdy tam byl ten právník, který pro jistotu mluvil tak, že mu nebylo rozumět ani slovo. Toho si tam drželi zejména proto, že se na něho vždy bylo možno vymluvit. V podstatě jsem spokojen, že jsou tady ještě věci, které jsou konstantní, čili neměnné.

  • admin napsal:

   Třeba Vás vyslyšeli, viz úřední deska: Městská část Praha 7 zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7 vyhlašuje dne 25. ledna 2011 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
   Vedoucí odboru právního (OP)
   sjednaný druh práce: vedoucí odboru, s místem výkonu práce Praha 7, v platové třídě 11
   Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:…
   Tinka

 2. Pingback: Do MŠ U Průhonu přes Ústavní soud | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář