Poněkud podlé a ubohé

U některých skutečností se musí člověk hodně ovládat, aby udržel své emoce na uzdě. Takovou skutečností je ústavní stížnost radnice Prahy 7 (zastoupené starostou M. Ječménkem) proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, který vyhlásil místní referendum za nepředraženou radnici v Praze 7. Několik důležitých doložitelných faktů z veřejně dostupných zdrojů umožní každému učinit si vlastní názor na hloubku morálního úpadku vládnoucí koalice v Praze 7.

V Hobuletu 01/2013 ODS svým voličům sděluje:

„ Zastupitelstvo zcela jednoznačně deklarovalo, že referendum o nové radnici podporuje. S navrženými otázkami principiálně souhlasíme, přestože se v mnoha ohledech jeví jako nejednoznačné. Tato skutečnost také vedla k tomu, že referendum nebylo vyhlášeno zastupitelstvem.“

Dále následuje zdůvodnění, proč referendové otázky původně odmítali, jak se opírali o odborné posudky atd. Dá se říci, že ODS si alespoň zachovává jakousi tvář, byť pro občany není v tomto případě přívětivá.

Naproti tomu ČSSD ukazuje, že vlastně žádné principy a zásady nectí. Při dubnovém hlasování o referendových otázkách za nepředraženou radnici nezaváhá je shodit, ale ve zmíněném čísle Hobuletu se nestydí napsat:

„ČSSD podporuje referendum v Praze 7, které se bude týkat pořízení nové radnice, stejně jako dalších otázek, které schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém zasedání 3.12.2012. Naše strana na všech úrovních dlouhodobě propaguje posílení prvků přímé demokracie, a tedy i referendum jako základní instrument k vyjádření vůle a názoru občanů považujeme za nanejvýš přínosné.“ V dalších citacích těchto duchaplných myšlenek se mi bouří dokonce i klávesnice, zájemce ať si případně počte v Hobuletu.

Zástupkyně KSČM se tentokrát otázkám k referendu za nepředraženou radnici taktně vyhnula a pouze v závěru zdůvodňuje:

Na první pohled se zdá, že hlasovat o čtyřech otázkách v jednom referendu a o třech ve druhém je dost náročné. Ale nezeptat se občanů na otázky, které kromě radnice mohou zejména v příštím volebním období znamenat větší investiční náklady a ovlivnit budoucnost Prahy 7, by znamenalo promarněnou šanci“.

Celkově je vyjádření KSČM stejně prázdné jako u souputníků z ČSSD.

Přes veřejně deklarovanou podporu referendu nebrání těmto „spolkům“ jejich morálka najímat opakovaně dobře placeného právního experta za účelem zmaření referenda za nepředraženou radnici. Vrcholem je ovšem dění v posledních dnech roku 2012. Přes dohodu zastupitelských klubů během jednání zastupitelstva dne 3. 12. 2012, podle které mělo dojít pouze k ústavní stížnosti ohledně data konání referenda, je sestavena kompletní stížnost včetně otázek, které dříve vyhlásil Nejvyšší správní soud. Tato verze byla nakonec postoupena Ústavnímu soudu, jménem Zastupitelstva MČ Prahy7, aniž by však Zastupitelstvo tento text odsouhlasilo a aniž by souhlasily všechny zastupitelské kluby, jak plyne z dostupného zápisu z mimořádného jednání starosty MČ Praha 7 s předsedy politických klubů dne 20. prosince 2012.

A tak přes „vehementní podporu referenda“ se nakonec vedení radnice jménem zastupitelstva dožaduje:

„S ohledem na výše uvedené zastupitelstvo Městské části Praha 7 žádá, aby Ústavní soud České republiky

n á l e z e m

zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2012 sp. zn. Ars 2/2012. Současně stěžovatel žádá, aby Ústavní soud podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu odložil vykonatelnost napadeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, neboť realizací místního referenda v termínu vyhlášeném Nejvyšším správním soudem by došlo přímo k zásahu do práva na samosprávu a znamenalo by to pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká by mohla vzniknout jiným osobám odložením vykonatelnosti rozsudku Nejvyššího správního soudu.“

Příznivější vyjádření než zákeřná podlost mě v těchto souvislostech nenapadá. Anebo že by nakonec šlo čistě o zdůvodnění dobře placeného právního zastupování? Stálo by to ale za takovou morální újmu vládnoucí koalice?

Slova vs. skutečnost může doložit také snímek v tvpraha7.cz.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Co vy na to?, Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář