Polyfunkční budova Argentinská – Praha 7

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí zveřejňuje informaci o obdržení oznámení záměru Polyfunkční budova Argentinská – Praha 7 (Nejedná se o známější stavbu Argentinské hvězdy – viz obrázek). Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona. Do oznámení je možné nahlížet na odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy nebo v Informačním sytému EIA na stránkách cenia. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 13. 12. 2012.

Záměr stavby lze stručně popsat následujícím způsobem:

Záměrem je výstavba polyfunkčních administrativních budov na pozemcích situovaných na okraji zastavěné oblasti Holešovic, v těsném sousedství bývalého železničního nádraží Praha-Bubny a kulturní památky Holešovické tržnice. Pozemky jsou ohraničeny ulicemi Argentinská, Za Viaduktem a U Topíren.

Navrhovaná novostavba, navržená jako dvě částečně propojené budovy A a B, bude sloužit jako soubor multifunkčních objektů s hlavní funkci administrativní. V podlaží na úrovni terénu a některých souvisejících prostorách sousedních podlaží budou umístěny obchodní jednotky, stravovací zařízení, různé služby apod. Veškeré tyto prostory budou pronajímatelné. V suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů pro potřeby uživatelů budov. V kontaktu s ulicí Za Topírnou bude umístěna veřejná čerpací stanice pohonných hmot s prodejnou a rámovou myčkou osobních vozidel (ČS PHM) jako náhrada za dvě stávající čerpací stanice pohonných hmot, které budou odstraněny.

Celková plocha pozemků dle katastru nemovitostí 9 073 m2
Celková zastavěná plocha (KZP) 2 934 m2
Celková hrubá podlažní plocha (KPP) 24 979 m2
Zeleň na rostlém terénu 2 884 m2
Zeleň na suterénu 149 m2
Zeleň na střechách budov 324 m2
Zelená stěna podél stání 168 m2
Započitatelná zeleň celkem 3 526 m2

Uvedené pozemky se nacházejí převážně v ploše funkčního využití SMJ-H smíšené městského jádra s kódem míry využití H. V souladu s trendem, který se poslední dobou stává v Praze 7 tradicí, předkládá se i v tomto případě návrh na zvýšení míry využití území, a to konkrétně z kódu H na kód I:

Obecně je rozdíl mezi těmito kódy vyjádřen následující tabulkou:

Z připojeného vyjádření odboru výstavby a územního rozhodování Prahy 7 ani z vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu neplynou zásadní námitky vůči záměru. Další postup záměru může být významně ovlivněn rozhodnutím, zda bude procházet procesem posuzování EIA. Srovnatelně rozsáhlý projekt Paláce Stromovka tímto procesem prošel. Zde je zřejmě příležitost, aby vedení radnice „činilo úkony“ ku prospěchu svých občanů, aby se pak pan starosta nemusel vymlouvat, že do konání orgánů státní správy nemůže zasahovat.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozvoj a výstavba, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 komentářů u Polyfunkční budova Argentinská – Praha 7

 1. Stejskal napsal:

  Já jsem asi divnej, ale mně to nevadí. Argentinská je hnusná a u té pumpy už dávno netankuji. Je tam odporná obsluha a ceny jak v Řecku. Mně nevadí ani to OC Stromovka. Vlastně nevím co by tam bylo lepší postavit. A jestli si nějaký zelený myslí na hřiště při tom provozu, tak je vůl. Kromě Vietnamců tu skoro není kde nakupovat. A populace v Holešovicích stárně. Ti co nemají auto, jsou v háji. Tak proč ne?

  • tk napsal:

   dobrý den pane Stejskal,
   myslím, že problematic stavby podobných „center“ je trochu komplikovanější než uvádíte. Samozřejmě zajímavé je, že se zlepší občanská vybavenost okolí, ale na druhou stranu je potřeba přihlédnout k nárustu dopravy, hluku ze stacionárních zdrojů a znečištění ovzduší a to například v případě stavby OC Stromovka není skoro řešeno. Navíc stavebník nepřenesl podmínky z EIA, které alespoň měli snahu znečištění a hluk řešit do stavebního řízení a to je asi problém. Stejně si nedokáži představit, že by někdo kdo například bydlí v ulici Heřmanova šel pěšky do OC Stromovka udělat „měsíční“ nákup a odnesl si ho domů – obávám se, že i lidé z okolí do centra budou jezdit autem. A ještě podotýkám, že OC Stromovka narozdíl od ostatních OC v obytných zónách není dobře přístupné MHD, takže dopravní situaci ve Veletržní to dost poznamená. V současné době hlukové limity z dopravy /i podle staré zátěže/ jsou ve Veletržní překročeny. A to ani nechci zmiňovat, že OC Stromovka bude výškou přesahovat okolní zástavbu o cca 12 m /kromě Parkhotelu/….. hezký den.

   • Stejskal napsal:

    Ono je vždy všechno jaksi „komplikovanější „. Souhlasím že má být jakási ucelená koncepce a má se dodržovat. Pokud ale není a dotyční mají mandát rozhodnout, nemůže se nikdo divit, že tak učiní. Leda se přivázat k bagru. S tou Heřmanovou ulicí a měsíčním nákupem jistě cítíte sám, že je to pitomost.

 2. admin napsal:

  Nejste divnej pane Stejskale, ale Vy píšete o něčem jiném. Tady nejde o to, že by se nemělo stavět. Stavět se jistě bude a je to v pořádku, ten problém, o který jde, spočívá ve velikosti území, o které se jedná. Ta stavba je ve Velkém rozvojovém území (VRÚ – Bubny a okolí), pro které z minula existuje určitý územní plán, ale v současné době zde platí stavební uzávěra. Ta uzávěra neznamená, že by se stavět nemělo, ale že je potřebné vytvořit jakousi koncepci, jak se celé toto území má postupně zastavět. A k tomu mimo jiné patří i promyšlená doprava jak veřejná, tak individuální, atd.. No a proč to je problém – protože se Magistrát nezmohl za uplynulá léta něco s tím udělat. Shodou okolností včera (4.12.) byla v Kartografii na toto téma beseda, kde byly nejbližší záměry pžedstaveny a vypadá to, že ne dřív než za dva roky byde vydán jakýsi aktuální územní plán, kde bude promítnuta představa, jak by celá tato oblast měla vypadat.Nyní tady probíhají různé nekoordinované akce investorů, vesměs se zaměřením maximalizovat využití jeho území. A to je špatně, když se tady napáchají škody, těžko se v budoucnu budou napravovat. Bylo by to na delší debatu, ale podstata, proč se i já věnuji tomuto tématu, je neexistence závazných pravidel pro dotvoření tohoto území, které odborníci považují dokonce za jedno z budoucích pražských městských center.

 3. martin.kafka napsal:

  Já jsem taky pro. Veškeré materiály jsem si prohlédl a vizualizace se mi líbí. Jakákoliv stavba tamní lokalitu zkulturní.

Napsat komentář