Proč je veřejná správa tak drahá?

Asi proto, že příslušné orgány místo toho, aby řídily, organizovaly a rozhodovaly, tak pouze „činí úkony“. Odborné činnosti za ně provádí poradenské firmy nebo advokátní kanceláře, které si za to berou slušné honoráře. Mnoha špičkovým technikům, konstruktérům, projektantům atd. se ani nezdá o hodinových sazbách, za které jsou poskytovány tyto poradenské služby. Obrázek si může vytvořit každý sám, když si projde alespoň pár usnesení Rady MČ Praha 7. Každého přitom asi napadne otázka, k čemu má radnice příslušné profesní odbory (např. právní, investic a veřejných zakázek apod.), když nakonec musí platit služby externích firem.

Jako ukázka mohou posloužit například následující externí zakázky:

- Právní konzultace ve věci konání místního referenda na území Městské části Praha 7 za cenu do výše 50.000,- Kč bez DPH.

- Právní pomoc v oblasti problematiky bytů a nebytových prostor Městské části Praha 7 za paušální měsíční odměny ve výši 20.000,- Kč bez DPH (v ceně je zahrnuta odměna právnímu zástupci za veškerou poskytovanou právní pomoc v rozsahu nepřevyšujícím 10 hodin za jeden kalendářní měsíc); za právní pomoc poskytovanou nad rámec paušální měsíční odměny se klient zavazuje platit za každou započatou hodinu poskytnutí právní pomoci částku 2.000,- Kč bez DPH.

- Právní služby v souvislosti se zastupováním Městské části Praha 7 jako účastníka řízení ve věci řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze vedené u Nejvyššího správního soudu za cenu do výše 50.000,- Kč bez DPH.

- Právní služby do výše 50.000,- Kč bez DPH v souvislosti s žalobou podanou u Městského soudu v Praze přípravným výborem pro konání místního referenda v Praze 7 za nepředraženou radnici.

- Právní pomoc v oblasti obchodněprávní, občanskoprávní a pracovněprávní problematiky Městské části Praha 7 za měsíční odměnu ve výši 20,0 tis. Kč bez DPH v rozsahu 10 hodin za kalendářní měsíc v případě využití právních služeb z tzv. paušálního plnění.

- Poradenská činnost při zadávání veřejné zakázky „Údržba dětských hřišť a veřejné zeleně III. a IV. kategorie“ za nabídnutou cenu 125 000,- Kč bez DPH, tj. 150 000,- Kč včetně DPH.

- Právní služby pro projekt nového sídla radnice MČ Praha s odměnou za každou hodinu skutečně poskytnutých právních služeb 3.000,- Kč bez DPH.

Toto je jenom ukázka z usnesení rady v letošním roce. Lze však nalézt řadu „poradenských“ smluv i za ceny podstatně vyšší. Je jasné, že určité úkony si specializované odborníky vyžadují, ale pochybnosti vyvolává poradenství tam, kde vlastní úředníci by měli být na dostatečné odborné úrovni, aby vedení poskytli kvalifikované podklady pro rozhodování. Existující stav by měl být dostatečnou motivací např. pro Finanční výbor, aby si vyhodnotil efektivnost těchto zakázek a formuloval kvalifikovaná doporučení pro hledání úspor právě v této oblasti.

Možná se někomu bude zdát, že v rozpočtu městské části jde o drobné. Jenomže když se zbytečně vynaložené „drobné“ sečtou za rok, za dva nebo za celé volební období, můžeme dospět k překvapivým závěrům, co všechno místo toho mohlo být v naší městské části pořízeno. A raději už nedomýšlet, kolik takových finančních prostředků je zbytečně zmařeno v obcích a městech v celé republice, na ministerstvech a v jiných státních organizacích. Při hledání společného jmenovatele všech takových nepravostí na všech úrovních veřejné správy bychom se asi dobrali k nedostatečným odborným a organizačním schopnostem především našich volených zástupců.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Proč je veřejná správa tak drahá?

  1. Pingback: Výhodné smlouvy (nejenom) s radnicí Prahy 7 | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář