Vypadalo to jako švejkárna

Nyní se ukazuje, že to tak nevypadá, ale že to švejkárna doopravdy je. O co jde? Když se před časem v médiích objevilo, že vedení radnice Prahy 7 chce k referendu proti pořízení předražené radnice připojit další, vlastní referendové otázky (viz např. aktuálně.cz), vypadalo to jenom jako takový tik po prohře s Nejvyšším správním soudem. Teď se ale ukazuje, že oni to opravdu myslí vážně! Vedení radnice dává návrh na vyhlášení vlastních otázek referenda! A ve stejném termínu s prezidentskými volbami a s referendem proti pořízení předražené radnice! Nepřehlédnutelné ovšem je, že se tak rozhodují na poslední chvíli, takže toto se do zveřejněného programu jednání zastupitelstva vůbec nedostalo.

Asi to má být moment překvapení nejenom pro veřejnost, ale možná i pro mnohé zastupitele. A těch překvapení je tam víc, včetně vlastních referendových otázek (viz usnesení rady č. 0889/12). Už samotné schvalovací body jsou pozoruhodné:

Rada schvaluje:
- konání místního referenda současně s prvním kolem prezidentských voleb ve dnech 11. a 12. ledna 2013,
- finanční částku ve výši 750.000,- Kč jako částku nákladů spojených s provedením místního referenda a konstatuje, že náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého místním referendem nezmění výši schvalovaných kapitol v rámci rozpočtu městské části.

Bude zajímavé sledovat, jak si radnice poradí s konáním dvou referend: V zákoně o místním referendu se nepíše o konání společného referenda v případě, kdy jedno referendum vyhlašuje zastupitelstvo a jiné referendum vyhlašuje proti vůli zastupitelstva Nejvyšší správní soud. Vypadá to, že budou muset být tedy celkem tři komise, dvě pro referenda, jedno pro volbu prezidenta. No a to konstatování je také zajímavé – o čem asi budou občané rozhodovat, když rozhodnutí v místním referendu se nijak nedotkne rozpočtu městské části – ani v pozitivním, ani v negativním smyslu?

A teď se podívejme s doprovodem alespoň stručného komentáře na 3 otázky, které rada zřejmě s přispěním právního poradce za 50 000 Kč bez DPH vymyslela:

1. „Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v ulici Milady Horákové v úseku od Letenského náměstí po Strossmayerovo náměstí byla vytvořena pěší zóna obytného typu s umožněním tramvajové dopravy a příčně vedené automobilové dopravy?“

2. „Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby tranzitní doprava vedená mezi Hlávkovým mostem a mostem s pracovním názvem Nový Trojský most byla vedena pod povrchem?“

3. „Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v územním obvodu této městské části působilo v budoucnu zdravotnické zařízení léčebně preventivní péče poskytující všeobecnou ambulantní zdravotní péči?“

Fakticky vzato, všechny tyto otázky jsou nejasné a nejednoznačné a není z nich zřejmé, k čemu vlastně vedení radnice zavazují. Co znamená výraz „činit úkony“? Znamená to, že se obrátí na skutečného vlastníka prostoru (např. Magistrát) s požadavkem a bude čekat na výsledek? Nebo připraví nějaký projekt, sežene prostředky a pak se souhlasem Magistrátu, případně státních orgánů bude konat? Co očekává radnice od odpovědi na první otázku, když nebudou mít voliči jasno, co se rozumí pěší zónou obytného typu? Co z toho plyne pro místní obyvatele, pro zásobování, pro návštěvníky? Jak asi může málo informovaný občan odpovídat na druhou otázku, když není ani specifikováno, o jakou komunikaci se jedná (zcela novou nebo Bubenskou ul.), co je Nový trojský most, kde má být komunikace zakopána a kde se má opět vynořit, jak se bude řešit výjezd místních do zakopané komunikace atd.?  Co si radnice slibuje od třetí otázky, že občané řeknou –  nestarejte se, my budeme rádi jezdit třeba na Bulovku, obzvlášť po zrušení přímého spojení MHD? Nebo čeká vedení radnice, že kladnou odpovědí dostane bianko šek na zdravotnické zařízení ať to stojí, co to stojí?

Tyto otázky se ovšem dají brát, ale jako základ do všeobecné diskuse, nikoliv jako otázky do referenda. Na jejich rozcupování by jistě stačil i student prvního ročníku libovolné právnické fakulty, včetně té plzeňské. Jednoduše řečeno, navrhovatel otázek jim věnoval minimální pozornost a hodnota výsledku nestojí ani za desetinu vyhlášené částky nákladů. Celkově působí násilně a jenom jako truc referendu proti pořízení předražené radnice a jako trapný pokus o jeho znehodnocení, když už se ho nepodařilo eliminovat ani s pomocí špičkových právních poradců. Prostě zahltit voliče až tak, že je totálně otráví.

Naproti tomu referendum proti předražené radnici nese už nyní pozitivní výsledky, nejnověji je to nabídka na získání administrativní budovy Economia za cenu 345 milionu Kč včetně vybavení standardním kancelářským nábytkem. Podle nabízejícího se jedná se o moderní administrativní prostory odpovídající nejvyšším standardům, celková plocha budovy činí 15 188 m2, z toho je plocha kanceláří 7855 m2 a plocha skladů 598 m2. Počet podzemních parkovacích stání je 95 míst. Když si to porovnáme s cenou za Argentinskou hvězdu, kde bylo už téměř rozhodnuto, tak je to skok obrovský – jednoznačně lze přičíst zásluhy také petici za konání referenda proti předražené radnici.

Hlasování o těchto otázkách může splnit ještě jeden účel: Otestovat zdravý selský rozum zastupitelů, na který se pan starosta tak odvolával v prázdninovém Hobuletu: „Zároveň mě velice těší, že při hlasování o referendu u větší části zastupitelů zvítězil zdravý selský rozum nad chtivostí po politické senzaci a referendum v této podobě odhlasováno nebylo“. Přál bych panu starostovi, aby totéž mohl konstatovat i k hlasování o otázkách navržených radou.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Vypadalo to jako švejkárna

  1. Pingback: Kdo to ví, odpoví…aneb trucreferendum radnice Prahy 7 | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář