Peníze pro církve v grafech

Číselné údaje uvedené na aktuálně.cz, které se týkají církví financovaných státem a na které se vztahují uvažované církevní restituce, přímo vyzývají k názornějšímu grafickému zpracování. Pro obyčejného smrtelníka jsou desítky miliard korun, o které jde, jenom málo vypovídajícími údaji, dokud si pod nimi nepředstaví hodnoty, které jsou mu bližší. Proto vznikl tento příspěvek, kde jsou údaje zveřejněné na aktuálně.cz transformovány do představitelnějších čísel.

V současné době dává ročně stát na podporu církví 1,44 miliardy Kč, z toho pouze asi 6,5 % jde na provozní náklady a opravy církevního majetku, přes 93 % se spotřebuje na platy duchovních. Tato finanční podpora se týká 17 registrovaných církví, přičemž výše podpory vychází z počtů duchovních v roce 2010. Podle uvažovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi se má vrátit těmto církvím nemovitý majetek v hodnotě asi 75 miliard Kč, za další majetek má být církvím převedena finanční náhrada v částce asi 59 miliard Kč během následujících 30 let. Na následujících obrázcích jsou jednotlivé typy údajů publikované na aktuálně.cz zpracovány formou souhrnných grafů pro všech 17 církví.

Základní informací o každé z těchto církví je rok jejich registrace, jak znázorňuje následující obrázek. U církví registrovaných za Rakouska-Uherska je uveden rok registrace 1918. Z obrázku je vidět, že 6 církví bylo zaregistrováno po roce 1950.

Počty věřících v letech 2001 a 2011 je vidět z následujícího obrázku: U církve římskokatolické jsou počty mimo rozsah grafu, jedná se o 2 748 918 věřících v roce 2001 a 1 083 899 věřících v roce 2011. Kromě 6 malých církví došlo u všech zbývajících k výraznému poklesu věřících za posledních 10 let.

U duchovních je tomu přesně naopak. Jak ukazuje následující obrázek, za posledních 5 let (2005 až 2010) došlo téměř u všech církví k nárůstu počtu duchovních.O příspěvek 1,44 miliardy Kč za rok 2011 se jednotlivé církve podělily následujícím způsobem :U římskokatolické církve přesahuje příspěvek rozsah grafu a činí víc než 950 milionů Kč. Více vypovídající je příspěvek vztažený na jednoho duchovního nebo na jednoho věřícího, jak ukazuje následující graf:Náhrada ve výši 59 miliard Kč se předpokládá rozdělit v následujícím poměru:Více vypovídající je opět částka vztažená ne jednoho duchovního nebo na jednoho věřícího, jak znázorňují následující dva grafy:

Zbývá už jenom dodat, že uvedené církve disponují necelými 5 000 duchovními a cca 1 257 000 věřícími. Snad tyto grafy víc přiblíží finanční vztahy mezi státem a církvemi, a to nejenom ve vztahu k církevním restitucím.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Obecné. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Peníze pro církve v grafech

  1. Pingback: Církevní restituce s velkými rozpaky | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář