Nově k nové radnici

Navzdory ostrým slovům pana starosty v letním (červenec-srpen) Hobuletu (viz Klubpraha7.cz), že opozice využila místního referenda pouze jako prostředku pro destruktivní blokování výběru nové radnice, se spíš zdá, že opozice probudila vedení radnice k aktivnějším krokům a probudila i vlastníky nemovitostí a developery k výhodnějším nabídkám pro MČ P7. Ale… Současně přitom byly odhaleny určité podivné okolnosti například u nabídky na Merkurii. K dění kolem výběru nového sídla radnice přinášíme průběžně informace na stránkách Klubpraha7.cz, nejnověji to bylo při příležitosti červnového zasedání zastupitelstva. V dalším bude shrnuto a případným komentářem bude doplněno několik nových informací, které plynou především z příloh usnesení rady č. 0616/12

Holešovický trojúhelník nabízí

Dne 3. 7. 2012 byl Úřadu MČ P7 doručen dopis od společnosti Holešovický Trojúhelník (HT) a.s. s nabídkou vybudování nové radnice. V nabídce se píše, že podle informací, které byly zveřejněny, je společnost v současné době v rámci uvažovaného projektu plně schopna splnit kapacitní a další požadavky Úřadu MČ Praha 7. Objekt radnice do vlastnictví má být pod hranicí 500 milionů Kč s rezervou plus mínus 15 % v závislosti na náročnosti specifikace objektu a zařízení. Společnost HT současně pro zpracování detailní a směrodatné nabídky požaduje podrobnější zadání k hledaným prostorám.

Nabídka se tváří jako velmi vstřícná, obzvláště vyčnívá ona částka 500 milionů Kč, která byla obsažena v první z navrhovaných otázek k místnímu referendu. Tato vstřícnost však je silně omezena tím, co se fakticky pod těmi 500 miliony Kč skrývá. Jestli HT reaguje na původní požadavek vedení radnice (nabídnuty budou administrativní prostory či prostory jiného charakteru vhodné k přestavbě nebo dostavbě na administrativu, provoz polikliniky a Kulturního centra Vltavská – (1 sál pro 500 lidí výhodou), celkem cca 10.000m2 čistých ploch tj. bez schodišť, konstrukcí, výtahů, soc. zařízení), nebo vychází z nyní již redukovaných představ vedení radnice o novém sídle (např. bez Kulturního centra, sálu apod.).

I kdyby HT reagoval na původní požadavky, nejedná se v porovnání s nabídkou na Argentinskou hvězdu ve skutečnosti o žádný průlom. U Argentinské hvězdy byla sice nabídka za cca 760 milionů Kč, ale ta obsahovala i odhad za pozemek kolem 130 milionů Kč. Pak také není jasné, co vlastně by MČ měla za onu částku získat – jenom kancelářské prostory radnice, nebo i obchodní prostory, prostory Tesca, garáže… (zahrnutí nebo nezahrnutí DPH je pak už jenom drobným detailem). Je pravda, že se nejedná ve skutečnosti o nabídku, ale pouze o projevený zájem budovu radnice postavit. Přesto by takový zájem měl být vyjádřen poněkud profesionálněji, aby z něj nečišela pouze ležérnost nájemce, který hledá nejsnadnější cestu k zajištěnému příjmu z veřejných prostředků. Třešničkou na dortu této nabídky je žádost HT o prominutí nájemného za rok 2012, což ovšem vedení radnice odmítlo.

Hledá se vlastník Merkurie

Již v květnu t. r. jsme se na Klubpraha7.cz pozastavili nad výrazně odlišnou cenovou nabídkou na Merkurii od společnosti BARAM INVEST (za 390 milionů Kč) oproti nabídce REAL 8 (za cca 850 milionů Kč), přičemž ani jedna z těchto společností není podle Katastru nemovitostí vlastníkem. Avšak až nyní se starosta obrací na jednatele společnosti Argentinská 38 s. r. o s dotazem, jaké má jako vlastník zapsaný v Katastru nemovitostí s budovou Merkurie úmysly, a se žádostí na případné přímé jednání o odkupu této budovy. Reakce vlastníka bude možná zajímavá – proč ale tak zbytečně dlouhá prodleva ze strany radnice k jeho oslovení?

Magistrát k Pražské tržnici

Na žádost MČ Praha 7 o svěření nemovitosti v areálu Pražské tržnice Magistrát odpovídá, že byla zahájena jednání s Ministerstvem kultury ČR ohledně plošného sejmutí památkové ochrany areálu Pražské tržnice. Zároveň běží výpovědní lhůta pro ukončení nájemní smlouvy se společností Delta Center a.s. a soudní spor ohledně ukončení této smlouvy (nevypadá to, že se Delta Center tak snadno vzdá). Proto Magistrát hl. m. sděluje, že až budou vyřešeny tyto záležitosti, bude ze žádosti MČ P7 připraven materiál pro jednání volených orgánů hl. m. Prahy.

Nejvyšší kontrolní úřad zdvořile sděluje

Starosta Prahy 7 obdržel od NKÚ zdvořilostní dopis s poděkováním za milé přijetí a příjemné jednání ohledně hledání nových prostor pro radnici P7 a NKÚ, ve kterém současně starostu ujišťuje, že v případě nalezení řešení vhodného pro radnici P7 i pro NKÚ budou připraveni k dalšímu jednání. Takže vlastně nic.

Žádné podrobnější informaci nezazněly ani na jednání Zastupitelstva P7 dne 3. 9. 2012.

Je zarážející, že v současné, právě i realitní krizi, se nabízitelé projevují spíše jako amatérští hokynáři, kterým zas tak moc o uplatnění jejich nabídek nejde. Každopádně je nejvyšší čas, aby se radnice více zmátožila a své budoucí sídlo hledala opravdu aktivně (výhodou by měl být společný postup s opozicí). A především potenciálním nabízitelům zřetelně formulovala aktuální požadavky na nové sídlo, které oproti původní výzvě doznaly značných modifikací.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář