Zastupitelstvo v akci

Kdyby snad někdo hledal na ilustrační fotografii nějakou (třeba koaliční) symboliku, žádná tam není – alespoň úmyslně ne. Takže žádné jinotaje ani jiné poťouchlosti související s červnovým jednáním zastupitelstva nebudou ani v následujícím textu. I když dvě nestandardní (i trochu legrační) situace nastaly. Ta první nakonec vedla k nutnosti použití stařičkého osvědčeného ručního sčítání hlasů. To když hlasovací zařízení, zřejmě vlivem mimořádně vysoké teploty v sále, odmítlo fungovat. Druhá situace byla ještě neobvyklejší, a to když se potřebovali zastupitelé zbavit přítomných asi tří občanů a několika vlastních pracovníků, přesunuli se do menší zasedačky.  U té první situace se po pár prvních hlasovacích kolech umoudřilo hlasovací zařízení, o druhé situaci si řekneme níže v souvislosti s příčinou, kvůli které vznikla. Nyní pár bodů z jednání zastupitelů podrobněji.

Zamítnutí žaloby na konání místního referenda

Bylo vidět, že tento bod přednášel pan starosta s velkým zadostiučiněním, když sděloval, že Městský soud v Praze zamítl žalobu Přípravného výboru na vyhlášení místního referenda proti předraženému novému sídlu radnice Prahy 7. Rozhodnutí soudu nepřináší ve věci nic nového, než že se fakticky ztotožňuje s posudkem, který si nechala zpracovat radnice. V tomto si nakonec nedělal iluze ani Přípravný výbor a je celkem zbytečné dál diskutovat o oprávněnosti argumentace o nejednoznačnosti nebo nesrozumitelnosti otázek. Na nesčetných příkladech se dá ukázat, jak se sami zákonodárci dopouštějí množství nepřesností, nejednoznačností, ze kterých pak těží v nekonečných sporech celé týmy právníků. Ale to je jistě v pořádku, určitě to nebude z důvodu, že by jim chybělo logické myšlení…

Je pochopitelné i to, že se pan starosta neskrývaně těšil z tohoto vítězství a nešetřil chválou na zdravý selský rozum zastupitelů, kteří této zlovůli Přípravného výboru učinili přítrž. Co mě ale poněkud rozladilo, bylo to, že se při diskusi pan starosta snížil k tak trochu deformacím skutečností. Neodpustil si například už opakovaně tvrdit, že Přípravný výbor věnoval otázkám dvě hodiny. Protože o tom něco vím, dovolím si tvrdit, že to není pravda. I když jsem se přímých debat nezúčastnil, jelikož jsem nebyl členem Přípravného výboru, dostával jsem průběžně e-maily s diskusí kolem otázek, a proto vím, že tento proces probíhal intenzivně po dobu několika dní a zúčastnilo se ho víc lidí než samotný Přípravný výbor.

Další „drobnou“ manipulací s informacemi je opakované poukazování na to, jak se samotná radnice obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ohledně legálnosti postupu při výběru nového sídla. Ano, to je pravda, ale ta „drobná“ nepřesnost v interpretaci spočívá v tom, že ÚOHS obdržel dotazy od radnice v době, kdy už tam byl podnět od opozice na přešetření postupu radnice od opozičních zastupitelů (viz též Klubpraha7.cz). Takže radnice dostala pouze lakonickou odpověď, že postup zadavatele – městské části Praha 7 – při zajištění nových prostor radnice je Úřadem přezkoumáván v rámci podnětu, a proto se nelze v současnosti k žádosti vyjádřit, a že po ukončení šetření v této věci bude Úřad radnici písemně informovat. To vše plyne z příloh usnesení zastupitelstva č. 0015/12.

Všechny další úkony ÚOHS, pro které si Úřad od Prahy 7 vyžádal další informace, probíhaly na základě podnětu opozičních zastupitelů. Teprve poté dospěl k názoru, že některé kroky radnice by mohly vést k obcházení zákona o veřejných zakázkách, nebo dokonce k porušení tohoto zákona. Konečná vyjádření ÚOHS k podnětu opozičních zastupitelů je obsaženo v příloze usnesení zastupitelstva č. 0047/12.

Obecně platí, že když je někdo formát, dokáže i oponentům přiznat případné zásluhy. Na jednání zastupitelstva se však na Přípravný výbor snesla pouze slova kritiky, a to přesto, že bez jeho aktivity by s největší pravděpodobností nebyla nabídka na Merkurii za poloviční cenu a nebyla by nová nabídka na objekty v Dělnické/U Průhonu ani zcela nečekaná možnost sídla radnice v Pražské tržnici. Je sice pravda, že všechny tři lokality jsou zatíženy různými problémy (ovšem Merkurie tak či onak figuruje ve vítězné dvojici s Argentinskou hvězdou v dosavadním procesu výběru radnice), ale současně se zdá, že všechny možnosti přece jenom ještě nebyly vyčerpány.

Informace o činnosti Pracovní skupiny

Z příloh usnesení č. 0075/12 k činnosti Pracovní skupiny za účelem posouzení všech došlých nabídek k dořešení stávající prostorové situace Úřadu MČ P7 se můžeme například dočíst:

- o zahájení jednání mezi Magistrátem hlavního města a Ministerstvem kultury o sejmutí památkové ochrany areálu Pražské tržnice,
- o žádosti starosty o průběžné vyjádření, jakým způsobem je řešena žádost Prahy 7 o svěření Pražské tržnice.

Radní A. Udženija v odpovědi doufá, že se společnými silami podaří záležitost s Pražskou tržnicí vyřešit ke spokojenosti městské části, Hlavního města Prahy a především občanů Prahy 7.

Z další přílohy plyne, že došlo k jednání mezi starostou M. Ječménkem a pověřeným zástupcem radní A. Udženiji ve věci umístění radnice v Pražské tržnici. Účastníci jednání se dohodli na dvou variantách řešení, a to s využitím stávajících budov a ve svěření části pozemku od MHMP a vystavení nových budov. Dále se účastníci dohodli, že ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu MČ P7 bude zpracována ověřovací studie, která prověří prostory tržnice.

Mercury Busines Park kvaltuje

I když se od konání minulého zastupitelstva vědělo, že na radnici dorazila nabídka na prodej Mercury za 390 milionů Kč a že tato nabídka je termínově omezená 60 dny, přece jenom vzbudilo nevoli předložení návrhu smlouvy o záměru uzavřít kupní smlouvu těsně před jednáním tohoto zastupitelstva. Když navíc v podmínkách této smlouvy byla pokuta 5 milionů Kč pro tu stranu, která zaviní nepodepsání smlouvy o koupi v termínu do začátku září 2012. Předkladatel v tomto případě neprojevil příliš vysoké mínění o zastupitelích, když předpokládal, že takovou smlouvu slepě odsouhlasí. V médiích, která o této záležitosti také psala, nejobšírněji zřejmě ČTK, nebyla zřejmě také poskytnuta objektivní informace. Například nadpis typu „Praha 7 chce i přes protest opozice koupit radnici za 390 mil. Kč“ vyvolává dojem, jako by opozice odmítala radnici za 390 milionů Kč. Podstata je však v něčem úplně jiném, a to v neobvyklém spěchu s uzavíráním nějaké smlouvy, v nedostatku času na prostudování složitých vlastnických vazeb a v řadě dalších nejasností. Už jenom fakt, že původní nabídka, která se dostala do konečné fáze výběru spolu s Argentinskou hvězdou, byla za cca 850 milionů Kč, zatímco nynější nabídka je za 390 milionů Kč, může být dostatečným důvodem pro hlubší pohled na připravovanou transakci.

Není také příliš obvyklé, aby se tak často měnila nabízející společnost: Nejdříve to byl REAL 8, před dvěma měsíci přišla nabídka od BARAM INVEST a nyní od REAL 10. Je sice pravda, že se tam prolínají stejní lidé, proč ale tyto manévry s různými nabízejícími? Navíc u vlastníka Mercury společnosti Argentinská 38 s.r.o. (dle Katastru nemovitostí) je v Obchodním rejstříku (a na nemovitost v Katastru nemovitostí) zapsáno na skutečné vlastníky zástavní právo ve prospěch Österreichische Volksbanken – Aktiengesellschaft k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru ze dne 15. 12. 2005 v celkové výši 11.600.000,- EUR plus příslušenství. Tento zápis je z let 2007 a 2010.

Za této situace by bylo od zastupitelů hodně nezodpovědné, kdyby smlouvu o budoucí kupní smlouvě bez rozmyslu podepsali. A nejenom opozici se tento postup nezamlouval, ale zřejmě i někteří koaliční zastupitelé znejistěli, a to pak byl důvod, proč se všichni odebrali do vedlejší menší zasedačky, aby se zbavili přítomných občanů a nemuseli hledat složité cesty, jak z veřejného jednání zastupitelstva udělat neveřejné.

Výsledkem asi hodinové debaty, o které jsme my za dveřmi ani nevěděli, jestli byla poklidná nebo bouřlivá, bylo stažení tohoto návrhu z jednání zastupitelstva. Jako důvod byla uvedena potřeba prokázat vlastnictví a mandát jednat o smlouvě. Zájem MČ o budovu přitom nadále trvá. Možná stojí za to ještě dodat, že zastupitelé neměli dokonce ještě k dispozici ani výsledky posouzení stavebního stavu Merkurie, které si radnice již dříve zadala.

Dalo by se jistě hodně spekulovat o tom, o co tady doopravdy jde, včetně vzdálenějšího pohledu do historie nabytí vlastnictví, ale raději počkáme na fakta, která přinese možná blízká budoucnost.

Praha 7 v roli zachránce památek?

Nedávno jsme psali na Klubpraha7.cz o zuboženém stavu bývalé klubovny LAWN TENNIS CLUB PRAHA a přilehlých tenisových kurtů na Letné a už nyní se rýsuje jejich možná záchrana. Tím zachráncem by měla být MČ Praha 7, která požádala Magistrát o následné svěření po převodu příslušných parcel (včetně sousedící kryté tenisové haly) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Magistrát hl. města Prahy. Tak doufejme, že se mezi budoucími radními Prahy 7 najde fanda do tenisu jako je tam nyní do fotbalu a tenisové kurty ani klubovna nezaniknou.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Doprava a parkování, Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 komentáře u Zastupitelstvo v akci

  1. admin napsal:

    To jsou fofry: Tak na jednání zastupitelstva 18.6. selhalo hlasovací zařízení a hned druhý den se na úřední desce objevilo oznámení: Městská část Praha 7 zastoupená tajemníkem Úřadu MČ P7 vyhlašuje dne 19. června 2012 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Informatik – oddělení informatiky KT (KT-OIF).

  2. Stejskal napsal:

    Ačkoliv je mi z duše odporné jednání nynějšího zastupitelstva ohledně nové radnice, musím souhlasit s tím, že referendum bylo zpackané. a to bez ohledu na to, kolik tomu ve výboru věnovali, či nevěnovali hodin. Neohlídali si základní věci a celek činil dojem, že je to taková spíš studentská aktivita, neřku-li recese. Navíc můj dojem, že hujersky hyperaktivní pan Čižinský se cpe skoro do všeho a na co sáhne, to se nepovede, nebude daleko od pravdy. Jestli on má být alternativou na nového starostu, přenechme to raději dětem, nebo udělejme karlovarskou losovačku.

  3. Pingback: Hobulet informuje: referendum nebylo možné vyhlásit | Pro občany Prahy 7

  4. Pingback: Nově k nové radnici | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář