K vyhlášení referenda vše připraveno

Usnesení rady č. 0279/12 obsahuje návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 o rozhodnutí o návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v Praze 7 za nepředraženou radnici, připraven je rovněž návrh na stanovení odměn členům komisí pro místní referendum. Vše je tedy ke spuštění referenda připraveno a bude záležet pouze na zastupitelích, zda 4 otázky sestavené Přípravným výborem odsouhlasí v původním znění, s úpravami, některé vybrané, nebo žádné. Pro občany Prahy 7 je to současně ojedinělá příležitost být při tom, když zastupitelé rozhodují o vyslyšení přání několika tisíc z nich. Jednání zastupitelstva je v pondělí dne 23. dubna 2012 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Není zcela jasné, co si vedení radnice slibovalo od vyjádření ÚOHS, když se na tento úřad obrátilo s žádostí o posouzení postupu při výběru nového sídla radnice. V samotné výzvě k podání nabídky bylo totiž uvedeno:

„Tato výzva není výzvou k podání nabídek podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ani vyhlášením veřejné ani jiné soutěže podle platných právních předpisů.“

Pak není žádným překvapením, když v závěrech svého stanoviska Úřad píše, že jeho kompetence jsou vymezeny v § 112 zákona o veřejných zakázkách, z něhož plyne, že v pravomoci Úřadu je dohlížet nad již učiněnými úkony zadavatelů v zadávacích řízeních a nikoliv stanovovat postupy zadavatelům při zadávání veřejných zakázek předem. Úřad současně uvádí, že subjektem, který nese odpovědnost za řádné zadání veřejných zakázek a za hospodárné, efektivní a účelné vynakládání zamýšlených finančních prostředků, je zadavatel. Úřad proto nemůže nahrazovat funkci zadavatele při řešení jednotlivých problémů v procesu zadávání veřejných zakázek a předem schvalovat či dokonce určovat postupy zadavatelů, neboť by se v pozdější době mohl dostat do situace, kdy by sám přezkoumával svá vlastní doporučení. Úřad přezkoumal předmětnou výzvu a s odkazem na výše uvedené skutečnosti konstatuje, že v současné době neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, což však do budoucna nevylučuje možnost následného přezkoumání postupu zadavatele, vyjdou-li najevo nové skutečnosti.

Současně ale Úřad upozorňuje, že z vyjádření radnice, které má k dispozici, nevyplývá, jakým způsobem bude komplexně řešeno financování celého plánovaného záměru. Úřad v této souvislosti poukazuje na rozpor obsahu vyjádření zadavatele s obsahem navrženého postupu, jehož realizace je právě pro nepřímé zadání veřejné zakázky na finanční služby bez dalšího v rozporu se zákonem. Celé znění stanoviska Úřadu je zde.

Pomoc Magistrátu

K pomoci s pořízením nového sídla radnice Prahy 7 se přihlásil i Magistrát hlavního města. V tiskové zprávě z 16. 4. 2012 se uvádí, že na základě žádosti Prahy 7 zahájil Magistrát hl. m. Prahy jednání s touto městskou částí, která projevila zájem zřídit radnici v lokalitě Holešovická tržnice. Je to samozřejmě jenom první vlaštovka a vzhledem k památkové ochraně objektů v Pražské tržnici není vůbec jasné, jak by se tam radnice dala realizovat. Je v tom ale určitý příslib pomoci ze strany vedení hlavního města.

Nové možnosti

Z průběhu dosavadního procesu hledání nového sídla radnice by se mohlo zdát, že s kancelářskými prostory to je v Praze 7 hodně špatné. Ale ono tomu možná tak není a leccos šikovné by se mohlo najít. Nedávno např. dostala radnice nabídku (viz usnesení rady č. 0271/12) od společnosti Astrid na nemovitosti mezi ulicemi U průhonu a Dělnická na pozemku o velikosti 7 398 m2, s čistou kancelářskou plochou 3 532 m2, s chodbami a dalším zázemím 1 340 m2, skladovými prostory 1 770 m2. Dále s restaurací, wellness centrem a více než 120 parkovacími místy. Pohled od ulice U průhonu a z ulice Dělnické ukazují následující dva obrázky:

U Průhonu

Dělnická

Není jasné, do jaké hloubky se vedení radnice touto nabídkou vůbec zabývalo, jestli zvažovalo možnost rozšíření apod. Každopádně od starosty odešlo na tuto nabídku odmítavé stanovisko. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že Astrid nabízí možnost pronájmu i prodeje celého areálu za předběžnou částku 370 milionů Kč. Z hlediska dostupnosti by ovšem tato lokalita byla na tom podobně jako Argentinská hvězda. Nabídka současně naznačuje, že po opuštění myšlenky společného umístění radnice, zdravotního střediska a kulturního centra, jak se vyjádřil starosta na setkání s občany pořádaném Letnou sobě (tomu odpovídající požadavek ve výzvě byl na cca 10 000 m2 čistých ploch), se možnosti pro nalezení vhodného sídla mohou výrazně rozšířit.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u K vyhlášení referenda vše připraveno

  1. Pingback: Tak nám zabili referendum … paní Müllerová | Pro občany Prahy 7

  2. Pingback: Tak trochu patová situace | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář