Je osud Šlechtovy restaurace zpečetěn?

Ještě začátkem října informovala mluvčí pražského magistrátu, že zahájení rekonstrukce Šlechtovy restaurace se předpokládá do konce roku 2011. O necelé dva týdny později představitelé města přesunuli část peněz určenou na opravu Šlechtovy restaurace ve prospěch bazénu Šutka. Jednalo se o 45 milionů korun. Přitom tento bazén patří taktéž k „památníkům“, které mohou peníze z města tahat libovolně dlouho. Areál se začal stavět již v roce 1987, stavba byla ale kvůli nedostatku peněz či restituci pozemků několikrát zastavena. Jeho dosavadní výstavba přišla Prahu asi na 100 milionů Kč, dostavba by měla stát dalších téměř 600 milionů Kč. Rekonstrukce Šlechtovy restaurace měla podle odhadů stát 180 milionů Kč, dokončení se přepokládalo v roce 2012. Doposud ale Praha nepodepsala ani smlouvy s dodavatelem. Na webových stránkách Prahy 7 se z odpovědí na dotazy k rekonstrukci Šlechtovy restaurace můžeme například dočíst:

V březnu 2009V 08/2009 bude zahájena rekonstrukce Šlechtovy restaurace s dokončením s 1. úsekem MO Blanka 11/2011. J. Kalíšek – IDS a.s.

V červnu 2009: Pro Vaší další informaci Vám sděluji, že od 11/2009 bude zahájena rekonstrukce Šlechtovy restaurace a na základě dohody s OOP MHMP byly hlavní cesty před tímto objektem vyspraveny a jejich definitivní živičný povrch bude proveden po skončené rekonstrukci Šlechtovy restaurace. S pozdravem J. Kalíšek, IDS, a.s.

V listopadu 2009: S obnovou objektu bývalé Šlechtovy restaurace se do budoucna rozhodně počítá. V současné době ji má pod správou Magistrát hl. m. Prahy a není možné zde realizovat jakékoli úpravy. Tento stav bude platit do ukončení výstavby tunelového komplexu Blanka – tedy cca do konce roku 2012, kdy bude Šlechtova restaurace opět navrácena Praze 7. Následným cílem bude zajistit její rekonstrukci i obnovený provoz. Již v roce 2003 MČ Praha 7 na objektu realizovala nejnutnější opravy, zabezpečovací práce a kompletní rozvod inženýrských sítí. Tiskový mluvčí MČ Praha 7.

V létě 2010 hlavní město vyhlásilo na opravu chátrající Šlechtovy restaurace tendr. Rekonstrukce by podle oznámení zveřejněného na úřední desce magistrátu měla stát až 210 milionů korun bez DPH. Město předpokládalo zahájení rekonstrukce v listopadu téhož roku. Zájemci mohli nabídky doručit do 2. srpna. Hlavními kritérii pro výběr nejlepší nabídky byla výše ceny a lhůta pro realizaci zakázky.

Projekt obnovy byl zpracován Satrou, účelem obnovy má být znovuzískání společensko-kulturního stánku v areálu Stromovky. Barokní sál má sloužit pro společenské akce, koncerty, výstavy apod. V levé části objektu má být informační centrum Prahy 7 a v arkádách vzniknou prostory pro konání výstav. V pravé části objektu má být v přízemí zřízena restaurace, v 1. NP kavárna s terasou. Podél opěrných zdí se předpokládá vybudování kolonády se zahradní restaurací. Objekt by měl být zrekonstruován bez podstatných zásahů do prostorového řešení. Zadní trakt objektu má být obnoven v původním stylu. Součástí projektu je i rekonstrukce opěrné zdi včetně sklepních prostor. Do rekonstrukce jsou zahrnuty i práce restaurátorské – obnova fresek a štukové výzdoby v barokním sále, obnova balustrád a repase zahradního altánu.

Zní to sice pěkně, vše ale ztroskotává na nedostatku financí. Pozorní „pamětníci“ si ale možná vybaví, jak při diskusích kolem stavby tunelů Blanka byli občané ujišťováni, že zpřístupněním prací na tunelech ve Stromovce z povrchu se ušetří značné finanční prostředky, které bude možné věnovat právě na obnovu Šlechtovy restaurace. Jestlipak si vzpomene na tyto sliby i někdo ze zodpovědných?

V těchto souvislostech je namístě i ohlédnutí do historie staré 10 let. MČ Praha 7 získala Šlechtovu restauraci do své správy někdy v polovině devadesátých let, tedy po druhém zničujícím požáru v roce 1980. Už tenkrát byla budova ve velmi žalostném stavu a volala po zásadní rekonstrukci. V únoru 2001 vyšla v médiích informace, že radnice Prahy 7 chce na opravu sehnat sto padesát milionů korun, neví ale, kde je vezme. Přitom podle Pražského ústavu památkové péče začít s rekonstrukcí už dva roky předtím bylo pozdě. Nejhůře na tom podle vyjádření z té doby byly fresky od významného dobového malíře. K těm se ovšem tehdejší radní vyjádřil, že tam žádné fresky nejsou, a když, tak je to torzo. V říjnu téhož roku získala radnice Prahy 7 k opravě objektu stavební povolení. Pokud by se podařilo v brzké době najít investora, nic by nebránilo rekonstrukci zchátralé Šlechtovy restaurace. Podle radního MČ Praha 7 začne radnice památku postupně opravovat ze svých zdrojů s přispěním magistrátu a státu, pokud se městské části nepodaří investora najít.

Ale už v únoru 2002 bylo vše jinak. Přes předchozí sliby radnice Prahy 7 se Šlechtova restaurace opět opravy nedočkala, peníze na opravu stále scházely. Podle mluvčí Prahy 7 vypsala radnice další výběrové řízení, v minulosti snaha nalézt solventního investora ztroskotala již třikrát. Podle místostarosty Prahy 7 se měly investovat peníze alespoň do zabezpečení celé stavby, aby případného investora nemusela Šlechtovka stát příliš moc peněz. Jednalo se zhruba o 30 milionů Kč, které měly být vyhrazeny na zajištění statiky, další peníze měly jít na opravu střechy. V té době probíhalo také kolaudační řízení na inženýrské sítě, které k patě ruiny přivedly vodu, elektřinu, plyn, odpady a přívody pro tepelné čerpadlo. Výstavba necelých tří kilometrů potrubí přišla městskou část na deset miliónů korun.

Tento původně lovecký zámeček postavili v Královské oboře v letech 1688-1692 pro císaře Leopolda I. Jeho reprezentativní sál byl vyzdoben štukami a freskami významného dvorního malíře Jana J. Steinfelse a stal se oblíbeným místem zábav. Podobu kavárny dostal letohrádek v dvacátých letech devatenáctého století, v letech 1855-1856 byl přebudován podle plánů architekta Bernarda Gruebera na zahradní restauraci. Živnostník Václav Šlechta ji do pronájmu získal v roce 1882. On a jeho potomci ji provozovali až do druhé světové války. Poté budovu postihnul neblahý osud. V šedesátých letech byla zavřena pro havarijní stav (od roku 1964 jako chráněná památka!), od té doby ležela ladem a dokonce dvakrát vyhořela, a to v roce 1978 a v roce 1980 (tento požár ji prakticky zlikvidoval). V roce 1996 objekt získala do správy Praha 7, v roce 2002 poničila budovu povodeň. Několikrát se zde konaly kulturní akce, peníze na záchranu památky však nepřinesly.

Kromě dlouhodobého havarijního stavu, ve kterém se objekt nachází, poničil část sklepů budovy mohutný sesuv půdy v červnu 2011, kdy se na opěrnou zeď zřítila část svahu i se stromy. Zalesněný svah s největší pravděpodobností narušila voda z poškozeného vodovodu. Byla objevena porucha na více než sto let starém litinovém potrubí, které slouží k zavlažování Stromovky. V současné době probíhá definitivní sanace sesutého svahu a revitalizace přilehlého prostoru, aby se v budoucnosti neopakoval sesuv půdy. V rámci této sanace město provádí i obnovu stávající opěrné zdi za historickou budovou Šlechtovy restaurace. Podle znaleckého statického posudku bylo nezbytné bezodkladně opěrnou zeď poškozenou sesuvem nahradit novou zdí, která zajistí stabilizaci sesutého svahu a bude zároveň bránit ohrožení budovy Šlechtovy restaurace, informačního centra a návštěvníků Stromovky podobnou událostí. Výstavba nové opěrné zdi probíhala od druhé poloviny srpna a měla by být již dokončena.

A co bude dál? Hlavní město bude mít ještě značné výdaje se svými velkými rozestavěnými investicemi, jako je tunelový komplex Blanka nebo metro do Motola a uvažuje dokonce o půjčce. Za takových podmínek to pro rekonstrukci Šlechtovy restaurace nevypadá zrovna růžově. O „příspěvku“ z rozpočtu Prahy 7 se zřejmě také nebude dát uvažovat vzhledem k plánované rozsáhlé investici do nové radnice. A soukromý investor? Kdo by do takového nejistého podniku šel v současné nepříznivé době, když se nikdo takový nenašel v dobách mnohem příznivějších? Snad ale Šlechtovu restauraci nestihne osud Zimního stadionu na Štvanici. Snad se najdou prostředky na rekonstrukci dříve, než bude vydán demoliční výměr nebo než budova sama spadne. Snad…

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Rozvoj a výstavba, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře u Je osud Šlechtovy restaurace zpečetěn?

  1. Pingback: Šlechtova restaurace | Encyklopedia

  2. Pingback: Zprávy, které nepotěší | Pro občany Prahy 7

  3. Stejskal napsal:

    Nikdy jsem v rekonstrukci Šlechtovky nevěřil. Náklady na její záchranu by překročily všechny rozumné meze. Nejsem si jist, jakou to má historickou cenu, ale co vím jistě, je že by se to to nedalo nijak uživit. A pokud by se na rekonstrukci neměl podílet případný provozovatel, naopak jsem si jist, jak by to potom dopadlo. Ano, bylo by to pěkné, kdyby tam stála, sice úplně na nic, ale pěkné. Jenže nebude. Je to švorc. I když se to nedá ideologicky srovnat, trochu mi to připomíná „boj“ za záchranu hotelu Praha. My to chceme, ať to někdo zaplatí! Na rozdíl od hotelu Praha, Šlechtovka spadne sama.

Napsat komentář