INFORMACE – NEC – administrativní budova v Praze 7

Na internetové úřední desce Prahy 7 je zveřejněna informace o obdržení oznámení k záměru “NEC – administrativní budova, Praha 7, k. ú. Holešovice”, který podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 24. 10. 2011Do oznámení je možné nahlížet v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 443) v termínu od 3. 10. 2011 do 24. 10. 2011. Oznámení je k nahlédnutí také v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem PHA791. Navržená stavba je stavbou nové polyfunkční budovy s hlavní funkcí administrativní a s doplňkovou funkcí obchodní. Součástí stavby je i řešení sítí technické infrastruktury a komunikačního napojení na ulici Železničářů. Administrativní budova NEC je objekt rozdělený v územních podlažích na dvě části A1 a A2, suterény jsou společné. Navržená budova má 3 podzemní podlaží, jednotlivé části objektu mají 7 nadzemních podlaží, na střeše každého objektu jsou umístěny technologie a pochozí terasy včetně zázemí. Části objektu A1 a A2 jsou mezi 3.- 6. nadzemním podlažím propojeny. Území řešené navrženou stavbou – staveniště se nachází v Praze 7 – Holešovice v území vymezeném ulicemi Železničářů, Plynární, Argentinská a na jižní straně sousedním volným pozemkem určeným pro další výstavbu. Hranici staveniště na jižní straně určuje pomyslná spojnice ulic Poupětova a Železničářů. Lokalita je znázorněna na následujícím obrázku:

V dokumentaci PHA791se nachází i následující ukázka vzhledu předpokládaných staveb:

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Rozvoj a výstavba, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u INFORMACE – NEC – administrativní budova v Praze 7

  1. Pingback: North East Corner (NEC) obdržel rozhodnutí o umístění stavby | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář