V plné parádě

Tak máme vedení radnice se vší parádou: Sedmičlennou radu vedenou staronovým starostou, k tomu dalších dvacet zastupitelů, ve třech výborech zastupitelstva má fungovat dvacet sedm zvolených členů. Sedmičlenné radě má být nápomocno dvanáct komisí s celkovým počtem členů devadesát tři. To už je slušně početný tým (i když někteří členové se vyskytují opakovaně), po kterém by jistě měl být vidět kus práce. Dva z výborů zastupitelstva se zřizují na základě zákona povinně, a to výbor kontrolní a finanční. Další výbor se zatím jevil vždy jako účelový, určený spíš pro konkrétní osobu – v minulém volebním období to byl výbor pro komunitní péči, teď je to výbor pro výchovu a vzdělávání. Ustavené jsou komise pro kulturu, rozvoj, životní prostředí, dopravu, zahraniční vztahy, zdravé město, komunitní péči, sport, prevenci kriminality, byty, hospodaření s nebytovými prostory a komise sociálně zdravotní. Jestli je zřízení různých komisí pro byty a nebytové prostory nebo komise pro životní prostředí a pro zdravé město jenom účelové, nebo věcné, se možná časem ukáže. Přitom není jasné, kam spadá třeba problematika městského majetku jako celku, který nepředstavuje jenom byty a nebytové prostory.

Na základě zkušeností z minulého volebního období se dá konstatovat, že o řadě komisí se fakticky nevědělo, jako kdyby pracovaly v hluboké ilegalitě. Ze zápisů z jiných komisí bylo zase vidět, že i když měly „radit“ v poměrně závažných otázkách (např. komise pro rozvoj, která klidně dává svoje stanovisko ke změně územního plánu při méně než poloviční účasti členů komise), účast na jednání byla dosti nízká. Změní se to k lepšímu?

Občan a volič v Praze 7 jistě právem očekává, že se mu dostane relevantních informací dostupným způsobem též o činnosti komisí. Jako minimum by měly být prostřednictvím webových stránek poskytnuty informace, za koho byli jednotliví členové nominováni (viz např. Prahu 2), měl by být dostupný jednací řád a zápisy z jednání komisí. Taktéž by bylo žádoucí být např. v jednacím řádu zakotveno, že při opakovaných absencích, byť omluvených, bude takový člen komise nahrazen jiným.

Jistě by bylo prospěšné, kdyby si MČ vytvořila databázi opravdu nezávislých odborníků, které by mohla přizvat k jednáním komisí při specifických problémech, nebo do komisí při výběrových řízeních apod. Takové databáze jinde existují, a pokud radnice hraje s otevřeným hledím a nemá co skrývat, může tento způsob „veřejné“ kontroly jenom uvítat.

Co se změní k lepšímu nebo k horšímu budeme asi znát už za několik měsíců fungování komisí.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář