Tak to zase jednou stálo za to – II

První část „reportáže“ ze zasedání zastupitelstva byla jakýmsi postesknutím nad (ne)fungováním opozice a nic na tom nezmění ani sebevědomé prohlášení Ing. Moravce kdesi na facebooku, že TOP09 je jedinou skutečnou opozicí v současném zastupitelstvu Prahy 7. Zatím jsou to ale jenom slova, která nejsou podložena žádnými skutky. Podstatně aktivnější působení zástupců Strany zelených (plus SNKED) je zase poznamenáno zbytečnými chybami, které oslabují účinek jejich snažení. Jako například když Mgr.  Mirovský předložil zastupitelstvu informace o podání petice odboru městského investora ve věci zastřešení garáží na Letenské pláni, ale samotné petice se někteří zastupitelé museli dožadovat, protože ji k dispozici neměli. Ze zbývajících formálně opozičních zastupitelů se zatím významněji neprojevila zástupkyně KSČM PhDr. Moučková, i když se zdá, že inklinuje spíš ke koalici než k opozici.  Z opoziční role momentálně nějak vypadává pan Večeřa, kandidující za SNKED na kandidátce SZ. Jindy velmi aktivní, snažící se dobrat podstaty problémů a pozorně sledující všechny aktivity vedení radnice, jako kdyby při tom nejdůležitějším zasedání, které rozhoduje o rozpočtu, ztratil zájem. Nebo že by to souviselo s jeho novou funkcí předsedy jednoho z výborů zastupitelstva? Každopádně dostal zřejmě varování – vytvářel jakousi koncepci „svého“ výboru, ale nepřišel se poradit se členy rady. Co na tom, že se jedná o výbor zastupitelstva, radě se prostě nelíbilo, že ji „obešel“.

O koaličním partnerovi ODS, sociální demokracii, není na základě čeho soudit. Agendu k národnostním menšinám, která spadá do kompetence ČSSD, nelze zřejmě posuzovat jinak než jenom jako podklad pro získání dotace. Z projevů v průběhu jednání zastupitelstva zaujalo snad nejvíc prohlášení zastupitele za ČSSD, že Strana zelených si svým vystupováním nahání politické body. To pobavilo zejména ty 4 (slovy čtyři) přítomné občany, kteří koalici i opozici znají velmi dobře a sotva u nich nějaké nahánění politických bodů může zabrat. Tady ale očekávání nebylo velké, obzvláště po vynuceném odchodu K. Krajíčkové.

Když se podíváme na některá fakta, ukazuje se, jak nepodstatné bylo dohadování opozice o tom, kdy kdo dostal sms zprávu o tom, že materiály k zasedání zastupitelstva jsou v elektronické formě k dispozici. Například klíčové podklady k rozpočtu byly na úřední desce od 11. 2., řada dalších „podkladů“ vyplývala z dřívějších usnesení rady. Výmluvy, že neměli dostatek času na přípravu, jsou opravdu smutným obrázkem opozice. Opozice, která by neměla čekat na to, že ji někdo povede za ručičku, ale která musí sama vyvíjet nějaké aktivity ku prospěchu minimálně svých voličů, v tomto případě evidentně propásla příležitost, kterou měla na zasedání zastupitelstva 28. 2.

Podívejme se na některé body, které byly součástí schvalování zastupitelstva nebo byly předkládány jako informace, a nad kterými se právě opoziční zastupitelé možná měli hlouběji zamyslet a podrobit je věcné kritice. Samotné odmítnutí nějakého bodu bez řádného zdůvodnění není žádné řešení.

Nákup nového automobilu za 950 000 Kč

Tento bod rozpočtu vedl k protinávrhu SZ na snížení navrhované částky o polovinu. Protinávrh samozřejmě neprošel, ale takovým zajímavým způsobem: Pro snížení částky hlasovala TOP09 a SZ-SNKED, zbývající zastupitelé se jako jeden muž, včetně KSČM, zdrželi hlasování (v počtu 15 zastupitelů). Čili oni nebyli proti návrhu SZ na snížení částky, oni se jenom zdrželi. Vlastně takové hospodaření v dobách různých úsporných opatření není nic neobvyklé, stačí si projít zprávy z médií. Například o tom, jak Kancelář Senátu vypsala výběrové řízení v hodnotě 3,2 milionu korun na nákup čtyř nových aut pro politické vedení horní komory parlamentu, nebo jak nové služební auto za 800 tisíc pořídila zadlužená nemocnice Karlovy Vary pro generálního ředitele, nebo jak Olomoucký kraj pořídil novou Škodu Superb pro potřeby hejtmana za milion korun a terénní Toyotu Land Cruiser za milion dvě stě tisíc korun. No a copak jsou naši úředníci v porovnání se jmenovanými méněcenní? Co ale uráží, že se ani nesnažili nákup drahého vozidla zdůvodnit, vše ponechali jenom na tajemníkovi, který bez zdůvodnění v podstatě jenom konstatoval, že potřebují nové vozidlo. Tečka. Lze si představit, že kdyby si tajemník vymyslel třeba nákup Panduru, prošlo by mu to asi také, protože nikoho ani z koalice to jaksi moc nezajímalo, natož aby k tomu zaujali nějaké stanovisko. Není toto vše důvod k tomu přinutit radu k řádnému zdůvodnění?

Rekonstrukce něčeho v pplk. Sochora

Tato akce měnila i svůj název: V rozpočtu na rok 2010 bylo uvedeno, že se jedná o rekonstrukci stromořadí pplk. Sochora za 970 000 Kč. Asi někomu došlo, že to zní poněkud podivně, když v pplk. Sochora žádné stromořadí není, a tak byla v rozpočtu na rok 2011 akce přejmenována na rekonstrukci zeleně v pplk. Sochora (která tam ale také není), ovšem cena narostla na 1 500 000 Kč. Proslýchá se , že má jít o jakýsi mobiliář zeleně (že by ekvivalent té květinové výzdoby z loňského roku na sloupech pouličního osvětlení za skoro milion korun, nebo ještě lépe, nějaké květináče, které tuto ulici ještě více zneprůchodní?).  Nebylo by toto na podrobnější zdůvodnění rady?

Nová radnice

Zatím bez podrobností prošla zastupitelstvem informace, že na základě Výzvy k podání nabídky na prostory pro umístění sídla radnice MČ P-7 se jako možnosti nabízejí:  Merkuria, Argentinská hvězda, Elektrické podniky, Parkhotel Praha a Holešovický trojúhelník, tj. původní místo úřadu ve známém „dřeváku“.  Již dříve zazněly na tvpraha7 řečnické otázky, proč MČ trvá na tom, aby v místě radnice byl současně provoz polikliniky a Kulturního centra Vltavská. Tyto otázky jsou stále aktuální a možná neopodstatněně omezují možnosti nabídek v případě výstavby samotné radnice. V tomto by jistě měla ještě pokračovat diskuse, protože i vlastní výzva k podání nabídky si ponechává zadní dvířka, neboť se v ní uvádí:  Tato výzva není výzvou k podání nabídek podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ani vyhlášením veřejné ani jiné soutěže podle platných právních předpisů. Městská část není obsahem podaných nabídek jakýmkoli způsobem vázána.

V rozpravě k této informaci vyjádřil Ing. arch. Z Meisner názor, že by bylo vhodné dotázat se i občanů, kterou lokalitu by případně preferovali. Na to p. starosta odpověděl, že počítají s řádným sociologickým průzkumem, takže občané by měli mít šanci se vyjádřit. Možná by stálo za to současně posoudit, jak opodstatněný je požadavek na současné řešení v rámci nové radnice ještě polikliniky a KC Vltavská.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Radnice a zastupitelstvo, Veřejná správa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Tak to zase jednou stálo za to – II

  1. Pingback: Proměny Sochorky | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář