Byl jednou jeden Hobulet

Toto vyprávění by mohlo opravdu začít jako v nějaké pohádce: Bylo nebylo, za sedmero horami, za sedmero údolími, za řekou Vltavou bylo panství, na kterém si sedm radních v čele se starostou vydávalo pro své potěšení časopis nazývaný Hobulet, tištěný na kvalitním křídovém papíře. Měl to být vlastně časopis pro jejich poddané a vzhledem ke kvalitě (samozřejmě obsahu) dokonce hodný knižní vazby. Jenomže život ukázal, že poddaní si takový dar nezaslouží a místo vděku se ošívají, že je ta legrácka vychází pěkně draho.

Ale dost bylo pohádky, pojďme do dnešní, trochu cimrmanovské reality. O tom, jakou informační hodnotu Hobuletu přisuzuje samotná radnice, svědčí i to, že třeba dnes, 29. 1. 2010, po otevření webové stránky Prahy 7 na nás vyjukne „aktuální“ Hobulet: V aktuálním čísle najdete: Vánoce na sedmičce * Profil: Proj. Jaroslav Vodrážka * Kam vyrazit na silvestra. No neberte to! A hlavně, nepokoušejte se „aktuální“ číslo klikáním otevřít, je to marnost nad marnost.

Podívejme se trochu podrobněji na nejnovější číslo Hobuletu (02/2011), které lze brát jako „obvyklé“, nepoznamenané třeba předvolební modří nebo podobnými sezónními barvami.

Titulní strana je pro ozdobu, ta se nepočítá, druhá strana je čistá inzerce. Třetí strana kromě obsahu, výzvy k inzerci v Hobuletu a informacích vydavatele obsahuje obrázek muzea a jakési dopisy, u kterých důvod vytištění na křídovém papíře jaksi uniká. Další dvoustrana (4 a 5) se tváří jako to, co by Hobulet měl poskytovat – v tomto případě informace o bezpečnosti na sedmičce. Jenomže když se hned v úvodním odstavci píše stylem „Chtěl bych především dále rozvíjet úzkou spolupráci s Městskou policií a Policií České republiky s cílem zajistit, aby se občané sedmé městské části v místech, kde žijí či kde se pravidelně pohybují, cítili co nejbezpečněji“ nevím, kolik občanů bude mít chuť číst dál (ale ani dál to není o moc lepší). Vyjádřeno v korunách, jen tímto je popsaná 1/12 strany bratru za 4 000 Kč. Takže nejhodnotnější na této dvoustraně jsou obrázky dvou strážnic na koních a dvou strážníků ve dveřích metra. Za zmínku ovšem stojí slovo starosty, který přenechává oblast bezpečnosti novému radnímu v době, kdy je Praha 7 druhou nejbezpečnější městskou částí. Jestlipak tento velkorysý čin dokáže nový radní ocenit?

Strany 6 až 8 suplují informace, které by měly být standardně dostupné na webu Prahy 7 (kde je pouze seznam MŠ). Když už ale je takový rozsah v Hobuletu školkám věnován, obrázky školek mohly být výstižnější. Jednoznačně specifikovaná cena (že se jedná o cenu za měsíc) je pouze u jediné školky. Další strana je z půlky čistě inzertní, z půlky skrytá reklama na komerční kuchařské kurzy.

Strany 10 a 11 lze brát jako informativní, i když s prvky reklamy. Na stránkách 12 a 13 jde opět většinou o reklamu, článek „Kdo neplatí za plyn, prodělá“ vyšel v bezplatném týdeníku Sedmička 6. ledna. Z dalších dvou stránek (14 a 15) lze jako přínos brát článek o otevření NTM, i když polovinu strany zabírá obrázek, další informace jsou opět spíš reklamy. Z dvoustránky věnované Radku Pytlíkovi (16, 17) zabírá jedna celá strana fotografie. Strany 18 a 19, věnované kulinářským specialitám, jsou čistou reklamou, strany 20 a 21 s okrskáři P7 jsou pouze o fotografie doplněné informace ze stránek Městské policie. Na straně 22 je stručný výtah z usnesení rady (žádná přidaná hodnota) a přistavení velkoobjemových kontejnerů (převzato z webu P7). Větší část stránky a další dvě stránky jsou už čistě inzertní.

Co nakonec z tohoto pohledu plyne? Když budeme hodně tolerantní, z  celkových 24 stran Hobuletu by se s odřenými zády dala považovat nanejvýš polovina za odpovídající poslání radničních novin. Pokud by ovšem někdo vydával třeba samostatný přehled všech kulturních pořadů v Praze 7, z té poloviny by ubyla další polovina a byli bychom někde na 6 stranách včetně obrázků. A teď se podívejme, co to stojí.

V rozpočtu P7 na rok 2010 bylo pro vydávání Hobuletu počítáno s částkou 3,0035 milionu Kč při nákladu 30 000 výtisků. Vydává se 11 čísel s počtem stran 24. To znamená, že jeden výtisk stojí MČ 9,1 Kč, jedna stránka vyjde na 0,38 Kč při 24 stranách. Kdybychom počítali jenom strany „efektivní“, tedy maximálně 12, pak by cena stránky byla 0,76 Kč.

A teď se podívejme na známou aféru časopisu VZP Svět pojištěnce, který vydávala společnost ORA PRINT s nákladem 2 500 000 výtisků 4x ročně v rozsahu 32 stran. Při nejvyšší ceně, kterou si ORA PRINT účtovala, tj. 111 milionů Kč, a která byla shledána jako nehorázně nemravná, vyšla cena jedné strany 0,35 Kč, po snížení na 87 milionů Kč pak 0,27 Kč. K tomu je třeba dodat, že podíl inzerce v časopise Svět pojištěnce byl neporovnatelně menší oproti podílu inzerce v Hobuletu. Je tedy 0,38 Kč (resp. 0,76 Kč) na stránku u Hobuletu v pořádku, zatímco 0,35 Kč na stránku u ORA PRINT bylo nemravné?

Proč tohle celé psaní? Bude se opět rozhodovat o rozpočtu MČ. Bylo by velmi záhodno, kdyby se zodpovědní zamysleli nad náklady na vydávání Hobuletu, které jsou nepřiměřeně vysoké v porovnání s užitnou hodnotou časopisu. Ale i kdyby neshledali tuto disproporci, minimálně jiný důvod ke snížení nákladů by měli brát do úvahy, a to všeobecné snížení mzdových nákladů ve veřejné sféře o 10 %, což by mělo platit i pro Hobulet.

Problematikou Hobuletu se zabývá i tvpraha7, a to v několika příspěvcích.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u Byl jednou jeden Hobulet

  1. admin napsal:

    Na otázku: Odpovídá Hobulet vaší představě o radničních novinách? odpověděl jeden účastník ankety, že Hobulet nečte, pro 2 účastníky odpovídá, ale ne z více jak 50 % a pro 13 účastníků neodpovídá. Jedna paní mi samostatně e-mailem sdělila, že je Hobuletu ráda a že si v něm ráda čte. I přes tento omezený počet účastníků je to určitým signálem, že by se radnice nad kvalitou svých novin měla zamyslet.
    Ivan Tinka

  2. Pingback: Do každé rodiny – radniční noviny | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář