Údajný průlom v odtahu vozidel

Sdělovacími prostředky proběhla zpráva, že Nejvyšší soud České republiky zamítl dovolání Správy služeb hlavního města Prahy (SSMP) proti žalované J. V. o 132 250 Kč s úrokem z prodlení, kterým se SSMP domáhala zaplacení této částky žalovanou s odůvodněním, že na základě rozhodnutí Technické správy komunikací hlavního města Prahy ze dne 11. 4. 2005 provedla odtah vozidla žalované na střežené parkoviště v Praze 5, jehož je sama provozovatelem. Cena za odtah a parkovné na střeženém parkovišti zahrnuje poplatek za odtah ve výši 1 300 Kč, dále 150 Kč za první den uskladnění a 200 Kč/den za dobu od 12. 4. 2005 do 25. 1. 2007, tedy poplatky za parkovné v rozsahu 654 dnů. Průlomové rozhodnutí soudu ovšem nespočívá v rozhodnutí sporu SSMP s žalovanou J. V., ale v dopadu pro všechny řidiče, jejichž vozidla mohou být odtažena při komplexním úklidu komunikací. Ve zdůvodnění rozhodnutí se totiž také uvádí:

Nejvyšší soud ČR proto dospěl k závěru, že, je-li vlastníkem místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odstraněno silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, je vlastník místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice (nepřevzal-li poté vozidlo jeho provozovatel) po odpadnutí důvodu veřejného zájmu, pro který byla místní komunikace nebo průjezdní úsek silnice označena dočasně dopravní značkou zákazu stání silničních vozidel, povinen vrátit odtažené vozidlo zpět na místo, odkud bylo odtaženo.

SSMP se s takovým rozhodnutím soudu nehodlá smířit, vracet vozidla po uklizení komunikace zatím nehodlá a chce ještě podat stížnost k Ústavnímu soudu a případně až poté se verdiktu uzpůsobit.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se SSMP vymstila přílišná nenasytnost (viz také zde) – kdo ale nakonec bude tím potrestaným? Ve zdůvodnění soudního rozhodnutí se totiž také uvádí:

Žalobkyni tak vznikla pohledávka toliko za odtah vozidla (1.300,- Kč) a první den uskladnění (parkování) vozidla (150,- Kč), případně, kdyby žalobkyně po provedení komplexní jarní údržby komunikace dne 11. 4. 2005 vozidlo vrátila na původní místo (kde stálo před jeho odtažením), mohla vzniknout také pohledávka za odtah vozidla zpět na původní místo (1.300,- Kč); učinila-li by žalobkyně posledně uvedený úkon současně (v souvislosti) s odstraněním dopravní značky zakazující stání silničních vozidel, nehrozilo by ani to, že na původním místě (z něhož bylo vozidlo odtaženo) bude stát jiné vozidlo.

Co z toho plyne? Pokud by SSMP byla donucena plnit toto rozhodnutí soudu o vracení vozidel na původní místo, lze si jistě představit takovou koordinaci odtahů a úklidu, zvláště při dostatečném počtu odtahových vozidel, kdy je překážející vozidlo pouze naloženo, s odtahovým vozidlem na potřebnou dobu uvolní komunikaci a po jejím úklidu bude vozidlo opět složeno. Ušetří se čas na dojezd na odstavné parkoviště. Časy nakládání a vykládání zůstanou stejné. A SSMP si může zaúčovat jak odtah pryč, tak odtah zpátky (v citovaném zdůvodnění soudu se neuvádí, že by to muselo být spojeno se složením na odstavném parkovišti). Kdo by tedy byl ve skutečnosti tím potrestaným?

Zatím však zůstává konečné řešení otevřené – pokud SSMP podá ústavní stížnost, bude ještě nějakou dobu trvat, než padne definitivní verdikt. Ovšem rozsudek Nejvyššího soudu by měl být už nyní platný, neboť jeho závěrečná věta sděluje: „Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.“

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Doprava a parkování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u Údajný průlom v odtahu vozidel

  1. Stejskal napsal:

    Ano, je to padlé na hlavu. Oni vždycky spatlají dvě věci dohromady. Šlo o to, že tu paní měli vyrozumět a ne jí chtít zkasírovat. A oni z toho opět vyrobili nesmysl, takže výsledek je horší, než byl stav předtím. Jak příznačné. Vždycky je to totiž horší pro občany.

  2. Pingback: Verdikt Nejvyššího soudu v praxi | Pro občany Prahy 7

Napsat komentář