Smlouva s velkým otazníkem

Ve svém usnesení č. č. 1150/10 bere rada MČ Praha 7 na vědomí návrh na uzavření smlouvy mezi Association Club Sparta (ACS) Praha a MČ P7 o přenechání nemovitosti č.p. 1080 Nad Královskou oborou 51 (hala Sparty Praha na Letné) včetně souvisejících pozemků za účelem provozování sportovního zařízení. Současně rada souhlasí s uzavřením smlouvy o provozování haly mezi MČP7 a ACS Praha s dobou trvání smlouvy do 30.6.2011 s prolongací 6 měsíců, s účinností od 13. 12. 2010 a plněním 1 000,- Kč měsíčně. Rada také konstatuje, že dle smlouvy o výpůjčce mezi hlavním městem a městskou částí P7 se vypůjčitel (MČP7) zavázal ve lhůtě do 30 dnů od uzavření této smlouvy uzavřít ve prospěch vlastníka tj. hlavního města Prahy pojistnou smlouvu na předmět výpůjčky. Ještě předtím koupilo hlavní město Praha halu Sparty za cenu 116 321 634 Kč. V důvodové zprávě se k této koupi mimo jiné píše: „MČ Praha 7 dlouhodobě řeší otázku výstavby multifunkční haly pro sportovně – kulturní využití, neboť v okolí žádnou jinou budovou s možností obdobného využití pro obyvatele Prahy 7 nedisponuje a získání výše uvedeného objektu by tento problém vyřešilo. Jelikož v současné době nemá MČ dostatek finančních zdrojů na využití této nabídky, požádala o odkoupení hl.m. Prahu a to s odůvodněním, že vlastník objektu, v případě nevyužití jeho nabídky MČ resp. hl.m.Prahou, prodá objekt jinému zájemci a to i ke komerčnímu využití popř. za účelem odstranění objektu a využití pozemků k nové výstavbě jiného určení.“

Z citovaných dostupných materiálů není jasné, proč se vlastně ACS Praha rozhodl nemovitost prodat, když si ji vzápětí od MČ P7 „pronajímá“ (=provozuje), a to za méně než symbolické nájemné (při cca 1800 m2 pronajatého prostoru to vychází kolem 50 haléřů za m2 a měsíc), které zřejmě nevykompenzuje ani pojistné, které hradí MČP7. Je sice pravda, že podle smlouvy má provozovatel kromě jiného povinnost:

- provádět na svůj náklad a bez zbytečného odkladu nutné opravy související s předmětnými nemovitostmi v rámci jejich běžné údržby a běžných oprav,
- předmětné nemovitosti užívat tak, aby na těchto nemovitostech nezpůsobil MČP7 škodu, zejména dbát požárních, bezpečnostních a hygienických předpisů,
- na předmětných nemovitostech provádět běžnou údržbu, běžné opravy, úpravy a úklid, to vše svým nákladem,
- včas upozornit MČP7 na hrozící škodu a včas uplatnit požadavky na nutnou údržbu, resp. nutné opravy přesahující obvyklý rámec (např. rozvody vody, elektřiny, apod.),
-předmětné nemovitosti při skončení nájmu předat ve stavu, v němž je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Ale současně si smluvní strany sjednaly, že veškeré plnění od třetích osob bude inkasovat provozovatel na svůj účet.

I když zatím ponecháme stranou tuto zvláštní transakci, zůstává nezodpovězené jedno velké ale: V čem spočívají nějaké garance za plnění výše uvedených podmínek ohledně „běžné údržby a běžných oprav“ a na čí účet půjdou a z jakých prostředků budou hrazeny náklady na „nutné opravy přesahující obvyklý rámec“. Mohou vzniknout celkem oprávněné obavy, že osud této haly bude sledovat osud Výstaviště (jistě se každému vybaví neplnění závazků ze strany Incheby ohledně investic a trapné tahání o pojistku mezi nájemcem a magistrátem za vyhořelé křídlo Průmyslového paláce, ke kterému došlo zjevným zanedbáním požárních předpisů) nebo osud nedávno uzavřené kulturní památky – zimního stadionu na Štvanici.

Smlouva je zatím na půl roku, asi by nebylo od věci, kdyby se podmínkami jejího případného prodloužení někdo kompetentní podrobněji zabýval, aby se dalo osudu Výstaviště nebo Štvanice předejít.

Ivan Tinka

Příspěvek byl publikován v rubrice Majetek a finance MČ, Radnice a zastupitelstvo, Rozvoj a výstavba. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u Smlouva s velkým otazníkem

  1. To je do očí bijící. Sleduji tuto kauzu od počátku. Dnes jsem v souvislosti s nákupem a pronájmem haly podal trestní oznámení.

Napsat komentář