Rubriky: Veřejná správa | Napsat komentář

Kdo nekřížkuje, není Čech !

Před komunálními volbami 2010 byla pro tyto stránky sestavena série příspěvků, jejichž cílem bylo usnadnit voličům orientaci ve volebním systému, a případně je inspirovat pro vlastní způsob výběru kandidátů, kterým dají svůj hlas. Hlavní principy se od té doby nezměnily, takže by bylo možné dát sem pouze odkaz na jednotlivé příspěvky, avšak některé odkazy v nich se za tu dobu staly nefunkčními. Proto se jako vhodnější jeví provedení aktuální rekapitulace volebních pravidel včetně zahrnutí změn pro komunální volby letošní. Změny oproti roku 2010 se týkají počtů zastupitelů, a to zvýšení z 27 na 29 pro Prahu 7, a zvýšení z 63 na 65 pro Magistrát hl.m. Prahy. Významnější změnou pro volby do Magistrátu je vytvoření jediného obvodu, zatímco v roce 2010 byla Praha rozdělena do 7 volebních obvodů. Celý příspěvek

Rubriky: Komunální volby 2014, Veřejná správa | Napsat komentář

Historická setkání v Praze 7

Útulná kavárna Záletná sova ve Šmeralově ulici se koncem září stala hostitelským místem pro setkání s historií. PhDr. Pavel Žáček, Ph.D přijal pozvání Jitky Neradové a Míchaely Šédové, které už třetím rokem organizují setkávání veřejnosti s historiky a debatují s nimi nad dobou dávno i nedávno minulou. Jejich hosty již byly takové osobnosti, jako je docent Jaroslav Šebek, Eduard Stehlík či Petr Kreuz. Setkat jsme se mohli s Vojtěchem Šustkem, Stanislavem Motlem či divadelní publicistkou Lubicí Krénovou. S panem Pavlem Žáčkem si hosté mohli povídat o historii StB, o ÚSTRu či o zajímavých procesech minulosti. A debata byla vskutku velmi živá a zajímavá.
Nyní tedy historická setkání získala azyl v Praze 7 a to azyl více než příjemný a vstřícný. Zdá se tedy, že historické schůzky budou pokračovat v Záletné sově v Praze 7.
V říjnu se přesuneme do 19. století za doprovodu doktora Jiřího Raka a budeme se zabývat klasickým sporem, zda monarchie či republika.
Pokud tedy koketujete s historií, máte k ní nějaký vztah, přijďte do Záletné sovy, kde se naše historické debaty nyní konají. Všichni jste srdečně vítáni. Ty říjnové jsou v plánu 22. 10. 2014, jinak je termín vždy poslední středu v měsíci, v 19 hodin. Čas pro historický večírek.

http://hovoryohistorii.webnode.cz/

Jitka Neradová  

http://www.jitkaneradova.cz/

Rubriky: Dobré nápady, Obecné | Napsat komentář

Květnová erotika v kavárně Dadap

Květen neboli hezky česky máj si samozřejmě zaslouží naši plnou pozornost hlavně, co se týká mezilidských vztahů. Zasáhne i do jindy vážných historických témat v kavárně Dadap. Ne snad nějak lascivně, jak by mohl napovídat trochu zavádějící titulek, naopak, jde o téma nanejvýš zajímavé. A krásné nám souzní s květnovými láskyplnými dny. Historická talk show Jitky Neradové a Míši Nastuneakové- Šédové totiž přivítá kurátorku Národní galerie Mgr. Moniku Sybolovou, která nás provede ikonografii obrazů devatenáctého století a odhalí nám, co tehdejší mistři a jejich publikum považovali za vrchol erotiky v obrazech, jak se mnohé věci musely rozluštit a jak my dnes už v takových obrazech žádnou erotiku nevidíme. Jak bychom také mohli, nahé tělo je dnes i na reklamě prodávající jogurt či zdravotní ponožky, jinak to nikoho nezaujme. Hledat náznaky, dešifrovat a tušit to už dnes takřka neumíme. Přijďte se proto poučit a pokochat obrazy devatenáctého století, které nám mohou nabídnout mnohem víc, než si vlastně dovedeme představit. A nejen v obrazech mistrů největších, jako je například celá rodina Mánesova, ale všech slavných mistrů devatenáctého století Srdečně Vás tedy zveme na květnovou erotiku v obrazech v Hudební kavárně Dadap ve Vysočanech poslední středu v měsíci, tedy 28. května 2014 v 19 hodin.

Jitka Neradová

Rubriky: Dobré nápady, Obecné, Různá témata | Napsat komentář

Psí vyhláška

Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0587/13 ze dne 6. 8. 2013 obsahuje návrh na věcné připomínky k problematice právní regulace volného pobíhání psů v Praze. Rada bere na vědomí tento návrh a souhlasí s tím, aby hlavní město Praha urychleně zahájilo schvalovací proces návrhu obecně závazné vyhlášky upravující volný pohyb psů v hl. m. Praze, který zpracovala městská část Praha 4 v roce 2011 tak, aby mohla obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy nabýt účinnosti nejpozději 30. 6. 2014. Návrh vyhlášky (včetně důvodové zprávy) spolu s návrhem připomínek MČ Praha 7 tvoří přílohy tohoto usnesení Rady. Celý příspěvek

Rubriky: Různá témata, Životní prostředí | 3 komentáře

Zprávy, které nepotěší

O neblahém osudu některých významných staveb na území Prahy 7 jsme psali i na těchto stránkách. Jednalo se o stav a plánovanou rekonstrukci Šlechtovy restaurace a o stav holešovického Výstaviště (zde nebo aktuálně zde). Nyní lze už pouze s lítostí konstatovat, že ani pro jednu z těchto staveb neplynou v dohledné době z nedávných rozhodnutí radních magistrátu žádné potěšující zprávy. V obou případech přitom už začíná jít spíš o jejich záchranu než o rekonstrukci nebo obnovu. Za nedostatek financí zřejmě mohou především enormní náklady např. na tunelový komplex Blanka, na novou trasu metra nebo na blížící se výstavbu čistírny odpadních vod. Ale případné rezervy by se jistě našly též u menších projektů při jejich méně honosné realizaci. Celý příspěvek

Rubriky: Rozvoj a výstavba, Veřejná správa, Životní prostředí | 7 komentáře

Historka okresního formátu

V minulém roce byl náš pes, trpasličí jezevčík Pepa,  v okolí Strossmayerova nám. napaden čtyřikrát stejným psem (Staffordshire Bull Terrier), který nebyl na vodítku. Majitelem je trouba, který patrně psy k agresivitě cvičí, jeden má ukousnutou tlapku. Trouba je Černohorec, z nejasných důvodů zde žijící. Celý příspěvek

Rubriky: Absurdity, Co vy na to?, Radnice a zastupitelstvo, Různá témata | Napsat komentář

Bez kartičky nelze,

aneb je prokazatelné, že lidi z horka blbnou a VZP zvlášť. Zavolali mi a sdělili, že mám u nich přeplatek a musím k nim osobně. Navštívil jsem pobočku na Vinohradské. (V té samé místnosti jsem kdysi kupoval automobil Honda.) Po devadesáti minutách čekání v sauně, jsem přišel na řadu. Paní s mexickým jménem po dlouhém zahledění do monitoru připustila, že tam obnos je a mohou mi ho převést. A požádala mne o kartičku banky. Celý příspěvek

Rubriky: Absurdity, Co vy na to?, Různá témata | 1 komentář

Proměny Sochorky

Část ulice pplk. Sochora mezi ulicí Dukelských hrdinů a Bubenskou se poslední dobou změnila. Původní asfaltové chodníky byly nahrazeny povrchem z dlažebních kostek, plánovány byly i jakési mobilní velkokvětináče (viz Klubpraha7.cz) – pokud by to byla obdoba proslavených květináčů smíchovských, je dobře, že k realizaci nedošlo. Popularitu ale Sochorka získala díky možnosti zbavit se nepotřebných krámů z domácnosti a spolehlivě parkovat na zásobovacím místě bez nutnosti vlastnit parkovací kartu. Celý příspěvek

Rubriky: Doprava a parkování, Obecné, Životní prostředí | 7 komentáře

Palác Stromovka jako zakletý zámek

Koncem dubna jsme na stránkách Klubpraha7.cz uvedli stručnou informaci o stávajícím stavu výstavby polyfunkčního objektu „Palác Stromovka“. Jak lze vidět i z vedlejšího obrázku, pořízeného 10. 7., jediné, co na stavbě od té doby vyrostlo, je tráva a plevel. Chybí jenom šípkové růžičky, abychom tady měli zakletý zámek z pohádky o Šípkové Růžence (Aktualizováno 4.8.2013). Celý příspěvek

Rubriky: Rozvoj a výstavba, Veřejná správa | 3 komentáře